Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre transferarea sumei de 28,3 milioane de lei destinată plății indemnizațiilor unice la nașterea copilului. Totodată, 29,8 milioane de lei sunt destinați indemnizațiilor persoanelor neasigurate pentru creșterea copiilor cu vârsta până la 2 ani.

121,9 milioane de lei sunt destinați indemnizațiilor pentru creșterea copiilor persoanelor asigurate; 1,2 milioane de lei indemnizații pentru creșterea copiilor gemeni și 2,1 milioane lei pentru indemnizațiile paternale.

Potrivit CNAS, de la începutul lunii iulie până în prezent au fost efectuate transferuri în sumă totală de 1.839,91 milioane lei pentru prestații sociale cum ar fi: compensații, pensii și alocații sociale, ajutorul social și ajutorul de șomaj, indemnizații viagere sportivilor și antrenorilor, ajutorul pentru perioada rece a anului etc.

Pentru a primi banii prin intermediul băncii, beneficiarii urmează să se adreseze către instituția la care a fost deschis contul bancar. 

Dacă beneficiarul nu este deținător de card bancar, banii pot fi ridicați în orice oficiu poștal.