Datele alarmante arată că numărul cadrelor didactice în Republica Moldova este într-o continuă descreștere, inclusiv din cauza salariilor mizere ce se achită de stat. Dacă în 2010 în instituțiile de învățământ activau peste 60 000 de persoane, în anii 2019, 2020 și 2021, cifra este în descreștere cu peste 12 000 de profesori. Prin urmare, în prezent, în instituții activează puțin peste 45 000 de dascăli.

Astfel, cei mai mulți dintre profesori activează în învățământul primar și secundar (peste 56 %), iar cei mai puțini – în învățământul profesional tehnic (8 %).

În același timp, conform datelor BNS, salariu mediu lunar al unui profesor pentru anul 2020, era de 6 338 de lei, ceea ce constituie 86 % față de salariu mediu pe economie. Șocant este faptul că, un profesor de la noi ia de treisprezece ori mai puțin decât un cadru didactic german.

Ce salariu are un profesor din Republica Moldova în comparație cu unul din afară?

Conform unei comparații, un profesor moldovean primește circa 3 700 de euro anual. În schimb, un profesor din Germania spre exemplu, câștigă peste 50 000 de euro pe an.

Un cadru didactic din Marea Britanie între 28 000 și 46 000 de euro, iar unul din Franța 26 000 și 48 000 de euro.