Mărimea prestațiilor sociale destinate familiilor cu copii a înregistrat cea mai redusă rată de creștere, în primele 6 luni ale anului, dintre toate alocațiile sociale plătite beneficiarilor aflați la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS). Din grupul indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, cel mai mult s-a majorat plata lunară pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vârstei de 3 ani, în cazul persoanelor asigurate. Mărimea medie a acestei prestații de asigurări sociale a fost cu 12% mai mare la finele lunii iunie față de situația de la începutul anului, scrie expertul economic Viorel Gîrbu.

Potrivit expertului, cea mai mică rată de creștere pentru celelalte prestații sociale destinate altor categorii de beneficiari, în aceeași perioadă, a fost de 13%. Indemnizația lunară similară alocată pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, dar acordată persoanelor neasigurate, nu a beneficiat de nicio actualizare și a rămas la nivelul de la finele anului trecut, similar alocației lunare de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină, iar indemnizația unică la nașterea copilului a crescut doar cu 6%.

Situația din anul curent denotă schimbarea politicilor promovate de actualul executiv, or pe perioada similară a anului trecut rata de majorare a prestațiilor sociale adresate familiilor cu copii a fost cuprinsă între 5,5% și 15,6%, fiind de fapt cea mai mare din numărul tuturor prestațiilor sociale.

Având în vedere rata de schimbare a indicelui prețurilor de consum în primele 5 luni ale anului pentru care este cunoscut acest indicator, mărimea reală a plăților sociale destinate familiilor cu copii a înregistrat o scădere cuprinsă între 5 și 15%. Promovarea acestor politici prezintă riscuri. Conform ultimelor date, în 2021 indemnizațiile pentru copii dețineau o pondere de 6,6% din totalul veniturilor disponibile în familiile cu trei copii și mai mulți.

Deși această sursă de venit nu este cea mai însemnată pentru categoria socială vizată, ea generează totuși cele mai multe venituri din contul indemnizațiilor sociale în cazul familiilor respective. Trebuie de menționat că rata sărăciei absolute raportată la numărul de copii este cea mai înaltă anume pentru familiile cu 3 și mai mulți copii. Implicit, fiecare a treia gospodărie cu 3 și mai mulți copii trăiește sub pragul sărăciei absolute, iar scăderea suportului financiar oferit prin intermediul plăților sociale adresate familiilor cu copii va agrava și mai mult această situație.