Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2021, s-au născut 29.230 de copii, cu 1.604 mai puțini (5,2%) față de anul 2020. Conform statutului juridic, ponderea copiilor născuți în cadrul căsătoriei a fost de 81,5%, iar fiecare al cincilea bebeluș s-a născut în afara căsătoriei.

În localitățile urbane s-au născut 11.838 de copii în comparație cu mediul rural – 17.392 de copii. De asemenea, în orașe se observă o proporție mai mică a familiilor cu patru și mai mulți copii. Din totalul celor 2.527 născuți-vii de rangul IV și peste, 77,3% s-au născut în mediul rural.

În anul 2021, vârsta medie a mamei la prima naștere a fost de 25,1 ani, rămânând constantă față de anul 2020. În funcție de mediul de reședință, mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai tânără (23,8 ani) decât mamele din mediul urban (27,1 ani).

În profil teritorial, vârsta medie a mamei la prima naștere a înregistrat diferențe semnificative. Astfel, mamele care au născut la o vârstă mai tânără sunt cele din regiunea de Centru și Sud (24,1 ani), iar la nivel de raioane, în Călărași și Șoldănești, vârsta medie la prima naștere a înregistrat valoarea de 22,8 ani. Mamele care au născut la o vârstă mai mare sunt cele din municipiul Chișinău (28,2 ani). Totodată, în Basarabeasca, municipiul Bălți și municipiul Chișinău vârsta medie a mamei a fost mai mare decât valoarea medie a indicatorului pe țară.