mamaplus

Stare de urgență în Republica Moldova pentru următoarele 60 de zile. Iată ce presupune!

-
//
17.03.2020

Parlamentul a declarat, astăzi, stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 60 de zile. Potrivit documentului, măsura intră în vigoare în data adoptării și este valabilă până în data de 15 mai.

Pe perioada stării de urgență, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova va emite dispoziții în vederea punerii în executare a următoarelor măsuri:

 • instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din țară;
 • instituirea unui regim special de circulație pe teritoriul țării;
 • introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaroantiepidemice obligatorii;
 • stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entitățile;
 • interzicerea desfăşurării adunărilor, manifestațiilor publice şi a altor acțiuni de masă;
 • dispunerea, la necesitate, a raționalizării consumului de alimente şi de alte produse de strictă necesitate;
 • coordonarea activității mijloacelor de informare în masă privind:

a) informarea populației despre cauzele şi proporțiile situației excepționale, despre măsurile întreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situații şi protecția populației;

b) familiarizarea populației cu regulile de comportare în timpul situației excepționale;

c) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicații;

 • modificarea procedurii de numire în funcție şi de destituire a conducătorilor agenților economici şi ai instituțiilor publice;
 • interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepția cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;
 • chemarea cetățenilor pentru prestări de servicii în interes public în condițiile legii;
 • efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechizițiilor de bunuri în scopul prevenirii şi lichidării consecințelor situațiilor care au impus declararea stării de urgență;
 • efectuarea altor acțiuni necesare în vederea prevenirii, diminuării şi lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19).

Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale şi locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum şi pentru cetățeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

Toate dispozițiile emise de Comisia pentru Situații Excepționale intră în vigoare din momentul adoptării.