Reguli noi de înmatriculare în grădinițe pentru anul 2018

Reguli noi de înmatriculare în grădinițe pentru anul 2018

-
//
05.01.2018

Ai copil de grădiniță și vrei să-l înmatriculezi în acest an? Ca să nu faci mai multe drumuri până la instituția preșcolară pe care urmează s-o frecventeze, fă cunoștință cu procedura de înmatriculare a copiilor de vârstă preșcolară pentru anul 2018.

Reguli noi de înmatriculare în grădinițe pentru anul 2018

“Procedura de înmatriculare a copiilor cu vârsta 3-6/7 ani în instituțiile de educație timpurie.

Începând cu 02.01.2018, copiii vor fi înmatriculați în instituțiile de educație timpurie de către director, conform locurilor disponibile și a evidenței de rând în baza următoarelor acte:

 1. Cererea pe numele directorului instituției de educație timpurie,
 2. Copia buletinului de identitate cu viză de domiciliu sau reședință, sau a altui document care confirmă locul de ședere în districtul arondat,
 3. Copia adeverinței de nașter a copilului,
 4. Extrasul din istoria dezvoltării copilului cu concluziile despre starea sănătății lui, fișa cu date despre vaccinare și, după caz, recomandări privind asistența/îngrijirea, confirmate de semnătura medicului și ștampila centrului local de sănătate,
 5. Certificat-confirmare despre absența contactului cu bolile contagioase în perioada pre-înscriere, conform indicațiilor structurilor de sănătate, validat prin semnătura și ștampila medicului de familie și eliberat cu 24 ore înainte de începerea frecventării instituției,
 6. Alte documente necesare stabilirii suportului social.

Validitatea actelor se va confirma prin prezența originalului acestora.

 1. Înscrierea copilului în instituțiile de educație timpurie are loc în ordinea înregistrării și limita locurilor disponibile. În cazul în care la instituția de educație timpurie solicitată la înscriere nu sunt locuri disponibile, fondatorul poate propune părintelui o altă instituție.
 2. Comisia municipală a DGETS eliberează îndreptări la prezentarea următoarelor acte în original:
 1. Buletinul de identitate a unuia din părinți sau al reprezentantului legal al copilului/tutore,
 2. Certificat de naștere a copilului.
 1. În cazul în care în buletinul de identitate, viza de domiciliu sau de reședință nu este indicată în mun. Chișinău conform districtului arondat, părinții sau alt reprezentant legal al copilului/tutore prezintă suplimentar unul din acte:
 1. Contract de vânzare-cumpărare a locuinței
 2. Contract de locațiune autentificat la notar
 3. Declarație de trai autentificat la notar
 4. Certificat confirmat la Comisariatul de poliție privind locul de trai
 1. În cazul în care se prezintă reprezentantul legal al copilului/tutore, acestava prezenta actul ce confirmă tutela, eliberat de către Direcția pentru
  Protecția Drepturilor Copilului.
 2. Substituirea instituției de învățământ preșcolar (conform districtului) în cazurile când instruirea este asigurată în limba română, iar părinții solicită o instituție cu predare în rusă și viceversa.
 3. Transferul copilului de la o instituție de educație timpurie la alta se face la cererea părinților sau a altor reprezentanți legali în limita locurilor disponibile în perioada lunilor iunie-august 2017.
 4. Eliberarea îndreptării pentru copiii născuți în anul 2014, care au fost înscriși la evidență în alt sector se face în baza prezentării tichetului de evidență și eliberarea îndreptării în instituția de învățământ conform districtului arondat.
 5. Înscrierea și înmatricularea copiilor în instituțiile de educație timpurie din suburbiile municipiului Chișinău se efectuează conform art. 142 lit. g) și lit. i) din Codul Educației de către Autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi.
 6. Înmatricularea copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar de tip sanatorial se efectuează conform indicațiilor medicale cu certificate confirmatoare prin decizia medicilor ftiziologi din sectoarele municipiului, cât și Dispensarul Republican de Ftiziatrie și de tip special în baza Raportului de evaluare care confirmă dizabilitatea copilului eliberat de CSPP.”

Sursa: Mamaplus.MD

Sursa foto: Facebook/ Ask a Mom