Oficial! Sunt anunţate modificările despre mărimea indemnizaţiilor

Oficial! Sunt anunţate modificările despre mărimea indemnizaţiilor

-
//
20.01.2017

Indemnizaţia unică la naşterea copilului se va stabili în sumă egală cu valoarea monetară a coşului minim de bunuri necesare la naştere, potrivit unei modificări legislative care va fi publicată astazi în Monitorul Oficial al R. Moldova.

Oficial! Sunt anunţate modificările despre mărimea indemnizaţiilor

Conform documentului, cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului se va aproba anual de Guvern, în baza datelor Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei care a stabilit pentru acest an o sumă de 5300 de lei. Totodată, persoanelor neasigurate li se va acorda doi ani indemnizație pentru îngrijirea copilului, comparativ cu 1,5 ani în prezent.

La fel, se va institui indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea pînă la vîrsta de trei ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină. Aceasta va constitui 50% din mărimea indemnizaţiei lunare prevăzută pentru persoanele neasigurate și se va stabili pentru fiecare copil suplimentar.

De asemenea, se va plăti indemnizaţie lunară pentru întreţinerea copilului aflat sub tutelă/curatelă, pentru copiii rămaşi fără ocrotire părintească permanentă și temporară, precum și pentru copiii adoptaţi. Tinerii care la împlinirea vîrstei de 18 ani, deţin statutul de copil rămas fără ocrotire părintească și îşi continuă studiile vor primi indemnizaţie pentru continuarea acestora.

Majorarea indemnizației unice la nașterea copilului se încadrează în politica demografică a statului, unul din obiectivele principale ale căreia este creșterea natalității. Conform datelor Ministerului Sănătății, numărul de copii născuți vii s-a redus de la 48012 în anul 2009 la 38592 în anul 2015.

Sursa: NOI.md