Potrivit studiului Generații și Gen (GGS) realizat în Moldova, denotă faptul că media primei nașteri la femei este de 22,6 ani. În mediul rural femeile nasc cu circa 2 ani mai devreme decât cele din mediul urban, respectiv, vârsta medie a femeilor la prima naștere este mai scăzută – 21,8 ani, comparativ cu 23,8 ani la oraș.

Vârsta medie a femeilor la prima naștere constituie 22,6 ani

În plan regional, observăm că cea mai mică vârstă medie la naștere a primului copil este caracteristică femeilor din regiunea de sud – 21,8 ani, iar cea mai mare – din mun. Chișinău – 24,5 ani. Nivelul de studii al femeilor diferențiază cel mai mult acest indicator. Astfel, femeile cu studii superioare nasc primul copil la aproape 25 de ani, decalajul pe medii de reședință fiind mai puțin pronunțat. Femeile cu studii superioare din mediul rural, de asemenea, încep procrearea mai târziu decât alte categorii de femei, vârsta medie depășind 24 de ani.

Vârsta medie la nașterea primului copil este mai înaintată la femeile singure (22,9) și mai scăzută la cele care locuiesc în concubinaj (22 de ani). Totuși, femeile din mediul urban, atât în căsătorie, cât și în concubinaj nasc primul copil mai târziu, respectiv, după 24 și 23 de ani.

Corelarea statutului ocupațional cu vârsta medie la prima naștere arată că femeile angajate în câmpul muncii nasc după 23 de ani, acest indicator fiind mai înalt comparativ cu alte categorii,
cum ar fi cele șomere, lucrătoarele pe cont propriu etc. Nivelul scăzut de bunăstare al femeilor se asociază cu vârsta mai mică la nașterea primului copil.

Vârsta medie a femeilor la a doua naștere constituie 26,4 ani, pentru femeile din mediul rural − 25,4 ani și pentru cele din mediul urban – 28,3 ani.

Cel mai important factor care diferențiază acest indicator reprezintă nivelul de studii al femeilor. Nașterea mai târzie a primului copil determină și o vârstă mai mare la nașterea celui de-al doilea copil, în special, pentru femeile din mediul urban (30 de ani).

Vârsta medie a femeilor la a treia nașterea este de 29,6 ani

Astfel, femeile din mediul urban aduc pe lume pe cel de-al treilea copil la vârsta de 31,3 ani, iar cele din mediul rural – la 29,1 ani.