Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va fi majorată de la începutul anului viitor cu 609 lei și va crește de la 9.459 lei până la 10.068 lei. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prezentat pentru consultări publice un proiect care prevede modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii.

Autorii susțin că mijloacele financiare necesare au fost planificate în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022 și conform estimărilor, în anul 2022 de indemnizația unică la nașterea copilului vor beneficia circa 36.245 copii.

Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii prevede că indemnizația unică la naşterea copilului se stabileşte:

  • pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor;
  • mamei, iar în cazul decesului ei - reprezentantului legal al copilului;
  • cu condiția că copilul a fost înregistrat la subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice;
  • cu condiția că a fost solicitată cel târziu în termen de 12 luni de la naşterea copilului

În cazul acordării indemnizațiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, indemnizația unică la nașterea copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului și indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de trei ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină (pentru perioada respectivă) nu se stabilește.