În cazul copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară, dar mai ales la copiii de grădiniță, cea mai des întâlnită tulburare de pronunție este dislalia. Dislalia constă în deformarea, omiterea sau nepronunțarea unui sunet cu alt sunet Logopedul Aurelian Ciocan ne explică modul cum putem scăpa de rârâit sau de sâsăit la maturitate, dar avem şi câteva exerciții de dicție extrem de interesante.

"Pentru a-l încuraja pe copil să vorbească corect şi bine, părinții trebuie să ştie că reprezintă un model şi că ei sunt un etalon în vorbire. De aceea, părinții trebuie să aibă un limbaj îngrijit şi corect.”, susține logopedul Aurelian Ciocan.

Nu mai folosiți diminutive când vorbiți cu cei mici

Este foarte greu să nu imităm un copil mic care stâlceşte cuvintele şi are anumite defecte de vorbire. Cu cât evităm aceste lucruri şi îi vom oferi varianta corectă a unui cuvânt pe care acesta poate să-l pronunțe în locul celui pe care îl pronunță greşit, cu atât vor fi şanse mai mari ca el să pronunțe cuvântul respectiv corect. 

Metode care ajută copiii să nu aibă probleme cu "S" sau cu "R"

Încă de mici ar trebui să avem grijă la procesul de masticație. Să-i arătăm celui mic cum se mestecă corect. De aici, putem să facem anumite jocuri cu cel mic.

Ce exerciții putem face în condiții casnice? Să suflăm într-un balon, în lumânări. Mai putem să imităm cum face maşina, trenul, animalele. Atunci copiii vor fi stimulați să spune "r" mai devreme. 

De la ce vârstă e sănătos să vorbească un copil

Primele cuvinte pe care le poate spune un copil ar fi în jurul vârstei de un an. Fetele sunt mai harnice şi pronunță cuvintele mai repede. După un an, achiziția de cuvinte devine din ce în ce mai consistentă şi după doi ani ar trebuie să înceapă să vorbească. 

Exerciții care ajută să nu fim rârâiți sau sâsâiți

Ar fi câteva exerciții care se fac în oglindă. Ar trebui ca un logoped să-i explice copilului poziția corectă a vârfului limbii atunci când emite sunetul "s". În joacă să se imite anumite animale. Putem să facem silabele simple din două sunete. S+ a, s + e, s + i şi așa mai departe. 

Exerciții pentru pronunția corectă a literelor S și R

S – Sigmatism. Pronunție corectă – buzele sunt întinse, ca într-un surâs, dinții sunt întredeschiși, iar vârful limbii se sprijină la baza incisivilor inferiori.

 • S_a, S_e, S_i, S_o, S_u, S_ă, S_î
   
 • a_S, e_S, i_S, o_S, u_S, ă_S, î_S
   
 • Sa, Se, Si, So, Su, Să, Sî
   
 • aS, eS, iS, oS, uS, ăS, îS
   
 • SSSSSa, SSSSSe, SSSSSi, SSSSSo, SSSSSu, SSSSSă, SSSSSî
   
 • aSSSSS, eSSSSS, iSSSSS, oSSSSS, uSSSSS, ăSSSSS, îSSSSS
   
 • SaS, SeS, SiS, SoS, SuS, SăS, SâS
   
 • aSa, eSe, iSi, oSo, uSu, ăSă, îSî
 1. Cuvinte monosilabice în care S se găsește la început de cuvânt, în interiorul cuvântului sau la sfârșit: set, sec, rest, test, vis, ros.
   
 2. Cuvinte bisilabice în care S se găsește la început de cuvânt, în interiorul cuvântului sau la sfârșit: sete, soră, lesă, casă, apus, miros.
   
 3. Cuvintele polisilabice în care S se găsește la început de cuvânt, în interiorul cuvântului sau la sfârșit: salopetă, sabie, pasăre, persistent, călduros, răcoros.

R – Rotacism. Pronunție corectă – la articularea corectă a sunetului R participă intens doar vârful limbii atinge ușor alveolele incisivilor superiori. Buzele sunt ușor dezlipite. Vârful limbii vibrează de două, trei ori.

 • R_a, R_e, R_i, R_o, R_u, R_ă, R_î
   
 • a_R, e_R, i_R, o_R, u_R, ă_R, î_R
   
 • Ra, Re, Ri, Ro, Ru, Ră, Rî
   
 • aR, eR, iR, oR, uR, ăR, îR
   
 • RRRRRa, RRRRRe, RRRRRi, RRRRRo, RRRRRu, RRRRRă, RRRRRî
   
 • aRRRRR, eRRRRR, iRRRRR, oRRRRR, uRRRRR, ăRRRRR, îRRRRR
   
 • RaR, ReR, RiR, RoR, RuR, RăR, RâR
   
 • aRa, eRe, iRi, oRo, uRu, ăRă, îRî
 1. Cuvinte monosilabice în care R se găsește la început de cuvânt, în interiorul cuvântului sau la sfârșit: rac, ros, arc, parc, măr, păr.
   
 2. Cuvinte bisilabice în care S se găsește la început de cuvânt, în interiorul cuvântului sau la sfârșit: rece, ramă, seră, soare, pahar.
   
 3. Cuvintele polisilabice în care S se găsește la început de cuvânt, în interiorul cuvântului sau la sfârșit: radieră, carieră, aviator.