Un nou obiect de studiu va fi introdus în liceele din Moldova

Un nou obiect de studiu va fi introdus în liceele din Moldova

-
//
11.05.2017

Introducerea disciplinei opționale - „Introducere în proprietatea intelectuală” a fost examinat de Consiliul Naţional pentru Curriculum și aprobat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, notează NOI.md.

Un nou obiect de studiu va fi introdus în liceele din Moldova

Scopul disciplinei este promovarea cunoştinţelor în domeniul proprietăţii intelectuale în rîndul elevilor din cadrul instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova, dezvoltării unor abilități practice în domeniu, dar și sensibilizării elevilor privind importanța asupra necesității respectării drepturilor de proprietate intelectuală și a impactului negativ al fenomenelor de contrafacere și piraterie.

Cursul opțional „Introducere în proprietatea intelectuală” se încadrează în aria curriculară educație socioumanistică și este dedicat claselor X-XII, profil real și umanist, cu un număr total de 34 de ore pe an.

Elevii care vor dori să studieze cursul „Introducere în proprietatea intelectuală”, în anul de studii 2017-2018, vor trebui să aleagă această disciplină din lista orelor opționale aprobate de Consiliul Național pentru Curriculum și publicate pe pagina web a Ministerului Educației. Oferta disciplinelor opţionale va fi propusă elevilor în luna mai.

Sursa: NOI.md