mamaplus

Proiect de lege: Eliberarea certificatului de divorț nu va mai fi obligatorie, cu o singură condiție

0
//
19.11.2019

În Parlamentul de la Chișinău a fost înregistrat un proiect de modificare a Codului familiei în acest sens. Astfel, eliberarea certificatului de divorț nu va mai fi obligatorie în cazul desfacerii căsătoriei prin hotărârea instanței de judecată.

Autorul proiectului propune modificarea art. 39, alin. (2) din Codul Familiei, care va avea un nou cuprins: ”În cazul desfacerii căsătoriei la organul de stare civilă sau la notar soții nu au dreptul să încheie o nouă căsătorie până la obținerea certificatului de divorț de la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul acestora. Dacă problema divorţului a fost soluţionată pe cale judecătorească soţii nu au dreptul să încheie o nouă căsătorie până la obținerea hotărârii judecătorești ce a rămas definitivă”.

Autorul modificării susține că hotărârea instanței de judecată este suficientă pentru a confirma starea civilă – divorțat, iar obligativitatea eliberării certificatului de divorț să fie stabilită doar dacă căsătoria este desfăcută pe cale notarială sau la oficiul stării civile.

Astfel, pe actul de căsătorie se va consemna schimbarea stării civile a persoanei fizice, iar în rubrica ”mențiuni” se va face înscrierea privind divorțul (doar la solicitare se va elibera un extras de pe actul de căsătorie cu aceeași mențiune). Potrivit autorului proiectului, organele care asigură înregistrarea de stat a actelor de stare civilă trebuie să stopeze întocmirea actelor de divorț. În prezent, după pronunțarea hotărârii de judecată privind desfacerea căsătoriei, funcționarii de la serviciul de stare civilă întocmesc actul de divorț și eliberează certificatul în temeiul acestuia.