mamaplus

Pe ce-și cheltuiesc moldovenii banii?

-
//
01.04.2019

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în 2018 au fost, în medie pe o persoană 2407,9 lei, iar peste 40 la sută din bani merg pentru consum alimentar.

mamaplus

La formarea veniturilor au contribuit şi activităţile pe cont propriu cu o pondere de 12,7% din veniturile medii lunare ale unei persoane. Activitatea individuală agricolă reprezintă 7,3% din activităţile pe cont propriu, iar 5,4% au fost obţinute din activitatea individuală non-agricolă. Transferurile băneşti din afara ţării rămân a fi o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 15,0% din total venituri sau cu 1,5 puncte procentuale mai puţin comparativ cu anul 2017, transmite tv8.md

Veniturile disponibile ale populaţiei în proporţie de 91,3% sunt acoperite din surse bănești, iar 8,7% reprezintă veniturile în natură. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 2176,5 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 206,6 lei. Veniturile băneşti sunt mai semnificative pentru mediul urban (96,7%), iar în cazul populaţiei rurale contribuţia acestora este de 85,6%.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2018 au constituit în medie pe o persoană 2407,9 lei. Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată pentru necesarul de consum alimentar – 43,8%. Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 18,2% din cheltuielile totale de consum, iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,7%. Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru serviciile de sănătate (5,1%), comunicaţii (4,6%), transport (4,0%), dotarea locuinţei (3,8%), învățământ (0,5%), etc.

Dat fiind că populaţia din mediul urban dispune de venituri mai mari, respectiv şi cheltuielile de consum a acestei categorii de populaţie sunt cu 800,5 lei sau de 1,4 ori mai mari faţă de cheltuielile populaţiei din mediul rural.