mamaplus

Natalitatea, în scădere dramatică: Doar 24.000 de copii, născuți în 2023

-
//
30.05.2024

Biroul Național de Statistică anunță că numărul copiilor născuți vii în 2023 a fost de doar 24.000, înregistrând o scădere dramatică de 11% față de 2022.

mamaplus

De asemenea, specialiștii menționează că la 1 ianuarie 2024, numărul copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani a fost înregistrat la 508.700, reprezentând 21% din totalul populației cu reședință obișnuită, transmite Știri.md.

Totodată, rata natalității pentru același an a însumat 9,8 nașteri vii la 1.000 de locuitori, în scădere cu 0,9 nașteri vii la 1.000 de locuitori comparativ cu 2022.

Analiza arată că 50,9% dintre cei născuți au fost băieți, cu un raport de masculinitate de 104 băieți la 100 de fete, iar majoritatea nașterilor -81,8% au avut loc după o perioadă de sarcină de peste 35 de săptămâni.

Vârsta medie a mamei la prima naștere în 2023 a fost de 25,3 ani, iar femeile din mediul rural au născut la o vârstă mai mică, 23,9 ani, în comparație cu cele din mediul urban, 27,3 ani.

În ceea ce privește distribuția nașterilor vii în funcție de vârsta mamei, majoritatea (54,8%) au fost înregistrate la mamele cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani.

În anul 2023, în țară au activat 1.479 instituții de educație timpurie, inclusiv 774 cu statut de creșă-grădiniță, 597 – grădinițe, 90 – școli-grădinițe, 16 – centre comunitare și două creșe. Majoritatea instituțiilor de educație timpurie aparțin sectorului public, 1.465 unități, sau 99,1%, 14 unități fiind instituții private. Din totalul de 1.479 de instituții de educație timpurie, 76,3% au activat în mediul rural.

Numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie este în scădere

La sfârșitul anului 2023, numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie a fost de 129.600 de persoane, cu circa 3.800 copii sau cu 2,8% mai puțin comparativ cu sfârșitul anului precedent. Micșorarea numărului de copii din instituțiile de educație timpurie este mai pronunțată în unitățile din mediul rural, cu 2.800 sau cu 4,2% față de 2022.

În anul 2023, puțin peste jumătate dintre copiii din instituțiile de educație timpurie au fost înscriși în instituțiile din mediul urban - 51,2% și 51,8% erau băieți.

Majoritatea copiilor erau înscriși în învățământ preșcolar - 88,1%, cea mai mare pondere fiind înregistrată în municipiul Chișinău - 90,1%, cea mai mică – în regiunea Sud - 85,4%.

Sărăcia copiilor în anul 2023 în creștere față de anul precedent

În condițiile în care, în anul 2023 rata sărăciei absolute a populației per ansamblu a constituit 31,6% fiind în creștere cu 0,5 puncte procentuale față de anul 2022, copiii sunt săraci în proporție de 30,2%, +1,8 puncte procentuale față de anul precedent.

Situația copiilor diferă semnificativ în funcție de mediul de reședință al copilului. Copiii din mediul rural sunt expuși unui risc de sărăcie mult mai mare decât copiii din urbe.

Astfel, rata sărăciei absolute în rândul copiilor din mediul rural a constituit 44,6%, în anul 2023, față de 14,4% în cazul copiilor din mediul urban. Totodată, rata sărăciei copiilor din mediul urban s-a majorat cu 0,5 puncte procentuale față de anul precedent, în timp ce în mediul rural această majorare a constituit 4,1 puncte procentuale.

Aceste date semnalează o problemă demografică importantă pentru Republica Moldova și necesitatea unor politici și măsuri adecvate pentru a stimula natalitatea și a contracara scăderea populației.