mamaplus

Lista noilor restricții impuse de CNESP, valabilă din 22 ianuarie în Moldova

-
//
20.01.2022

Guvernul a publicat cea mai recentă decizie a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătătate Publică (CNSP), care conține lista restricțiilor impuse la nivel național, din cauza numărului mare de persoane infectate cu COVID-19. Măsurile intră în vigoare pe 22 ianuarie sunt valabile până pe 20 februarie.

Se instituie în perioada 22 ianuarie – 20 februarie 2022, la nivel național, următoarele măsuri de prevenire şi control al infecției COVID-19:

 • Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile medico-sanitare şi instituțiile de plasament, cu excepția însoțitorilor copiilor de până la 14 ani şi îngrijitorilor care însoțesc persoane cu dizabilități accentuate şi severe.

c) la stabilirea programului de lucru conform pct. a) şi b) angajatorii vor acorda prioritate angajaților care au în întreținere copii minori;

d) şedințele de lucru se vor desfăşura online, dacă specificul activității permite.

 • Acces în spațiile comerciale și de agrement doar cu Certificat COVID-19. Accesul clienților care au atins vârsta majoratului în incinta tuturor spațiilor comerciale, spațiilor de deservire şi/sau agrement de tip închis se permite doar în baza prezentării Certificatului COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

  Prin derogare de la această regulă, se permite accesul clienților fără prezentarea Certificatului COVID-19 în: unități de comercializare (magazine) specializate sau nespecializate a produselor alimentare, unități de comercializare a produselor pentru animale de companie, unități de comercializare a produselor de igienă, farmacii, unități de comercializare a produselor farmaceutice şi/sau articolelor medicale şi ortopedice, unități medicale şi de vaccinare, bănci şi subdiviziunile acestora, organizații de creditare nebancară, furnizori de servicii poştale şi de curierat, furnizori de servicii comunale, asigurători, unități comerciale ale operatorilor de comunicații electronice şi agenților lor, case de schimb valutar, stații de alimentare cu combustibil (stații PECO), gări auto şi feroviare.

  Accesul în centrele comerciale este permis clienților doar în baza Certificatului COVID-19, cu excepția cazului în care clientul merge către unitățile sus menționate, şi doar dacă este acces direct din stradă la respectivele unități sau sunt stabilite culoare dedicate şi controlate de intrare, deplasare şi ieşire în/din centrele comerciale.
   
 • Vânzătorii şi lucrătorii unităților comerciale vor atenționa clienții despre necesitatea respectării distanței fizice de cel puțin 1 (unu) metru, cu excepția membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 2 persoane.
   
 • Unitățile de alimentație publică îşi vor organiza activitatea de deservire la capacitate maximă în spațiile exterioare, iar în cele interioare – cu utilizarea a cel mult 50% din numărul locurilor existente, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19. Activitatea de deservire se va desfăşură în intervalul orelor 7.00 – 22.00, iar după orele 22.00 se permite comercializarea produselor alimentare la pachet, precum şi livrarea la domiciliu, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității.
   
 • Nunțile, cumetriile, mesele festive și de pomenire – interzise. Se sistează următoarele tipuri de activități : organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese de pomenire, mese festive); activitatea zonelor de agrement şi parcurilor de distracție; activitățile din incinta cluburilor de noapte şi ringurilor de dans.
   
 • Antrenamentele de grup se suspendă. Centrele de sport/fitness îşi vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 7 m2 pentru fiecare client, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19. Se sistează antrenamentele de grup, cu excepția antrenamentelor sportivilor de performanță.
   
 • Evenimentele sportive vor fi organizate fără spectatori în interior sau cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului exterior, cu obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în spațiul unde se desfăşoară activitatea certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens. Evenimentele sportive sub egida federațiilor internaționale de specialitate se vor desfăşura conform protocoalelor stabilite de acestea.
   
 • Întrunirile ştiințifice, conferințele, seminarele, reuniunile sau alte evenimente profesionale similare cu prezență fizică se sistează şi se organizează în regim online.
   
 • Sălile de teatru, concerte, cinema vor funcția la jumătate de capacitate. Activitățile în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert se vor desfăşura la capacitate de 50% din numărul de locuri existente în interior, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.
   
 • Accesul în incinta Aeroportului Internațional Chişinău se permite doar pentru călători, cu prezentarea tichetului de călătorie; accesul pentru însoțitori este interzis.
   
 • Studenții vor învăța online, cu excepția celor de la medicină.
   
 • Instituțiile de învățământ profesional tehnic şi superior vor activa în regim online. Universitatea de Stat de Medicină si Farmacie „Nicolae Testemitanu” va activa în regim mixt (online şi cu prezență fizică).
   
 • În perioada 24 ianuarie – 4 februarie 2022, instituțiile de învățământ general, cu excepția instituțiilor de educație timpurie, vor activa în regim online.
   
 • Persoanele fizice şi persoanele juridice care efectuează activități de transport feroviar şi rutier de persoane în trafic local, urban, interurban, internațional, precum şi activități conexe (gări auto/feroviare, stații de testare auto etc.) vor asigura respectarea strictă a măsurilor de prevenire şi control al infecției COVID-19 inclusiv asigurarea respectării măsurilor sanitare în unitățile de transport, precum aerisire, asigurare cu dezinfectanți şi purtarea obligatorie a măştilor de protecție pentru conducătorii auto, taxatori şi pasageri, pe parcursul călătoriei.

Prin certificat Covid-19 se înţelege oricare dintre următoarele documente:

a) certificatul de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare (pe suport de hârtie sau în format digital); dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puţin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

b) concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezenţă a anticorpilor anti-COVID-19; actul confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19 este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigației;

c) rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic AgSarsC-oV2 efectuat cu cel mult 48 de ore înainte sau test PCR la COVID-19 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte).