mamaplus

DECIS: din 3 aprilie nu vom mai avea voie să ieșim din casă în intervalul orelor 23:00-5:00

0
//
01.04.2021

După ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, premierul interimar, Aureliu Ciocoi, anunță ce restricții se impun, după ce Parlamentul a decis instituirea stării de urgență până în data de 30 mai.

”Comisia Situații Excepționale a decis să interzică circulația persoanelor la Chișinău și Bălți în afara locuinței de la ora 23:00 până la 5:00. Măsura intră în vigoare din 3 aprilie”, spune premierul. Excepție vor face doar deplasările în scop profesional, asistență medicală care nu poate fi amânată și pentru achiziționarea de medicamente.

Membrii Comisiei Situații Excepționale au mai decis:

 • în cazul în care o unitate economică indiferent de tipul de proprietate încalcă regulile impuse de autorități, iar continuarea activității sale pune în pericol sănătatea publică, activitatea acestora poate fi suspendată;
   
 • sistemul de învățământ va continua să activeze în dependență de numărul de cazuri de infectare cu COVID-19 la nivelul localității;
   
 • grădinițele vor continua să activeze;
   
 • se instituie regim special de muncă. Angajatorii vor trebuie să scoate la servici un număr de până la 30% din personal;
   
 • s-a decis sistarea tuturor tipurilor de ceremonii;
   
 • se interzic manifestațiile publice, mitingurile;
 • Se sistează activitatea bibliotecilor, muzeelor, instituțiilor teatral-concertistice, cinematografelor și caselor de cultură.

 • Se interzice organizarea competițiilor, evenimentelor, întrunirilor sportive, precum și a proceselor de instruire, antrenament, recreere și agrement cu prezență fizică a persoanelor, organizate în instituțiile publice și private cu profil sport, cu excepția antrenamentelor.

 • Se interzice circulația și aflarea persoanelor în spații publice: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.

 • Persoanele care se află în afara domiciliului/reședinței sau altui loc de trai, sunt obligate să dețină asupra sa un act de identitate sau un alt înscris care confirmă identitatea persoanei.

 • Se instituie regim special de muncă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, astfel ca entitățile publice și private să atragă cu prezență fizică la serviciu un număr de până la 30% din personal, pentru ceilalți angajați se va dispune organizarea muncii la distanță.

 • Se interzice întreprinderilor prestatoare de servicii publice să sisteze (prin deconectarea locurilor de consum) furnizarea serviciilor și/sau să aplice penalități pe cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici, a facturilor pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale sau apa potabilă consumată, cu excepția situațiilor în care deconectarea are drept scop evitarea punerii în pericol a vieții și sănătății oamenilor sau prejudicierea proprietății.

 • Se instituie moratoriu, până la data de 30 mai 2021, asupra controalelor de stat planificate, efectuate la fața locului, de către organele abilitate cu funcții de control.

 • Serviciul de Informații şi Securitate aprobă şi face publică lista de surse cu conținut online care promovează ştiri false cu privire la evoluția COVID-19 şi la măsurile de protecție şi prevenire.

„Suntem în căutarea surselor financiare pentru susținerea cetățenilor, agenților economici”, a mai precizat Aureliu Ciocoi.