mamaplus

Autoritățile, îngrijorate: Tot mai multe cazuri de abuz față de copii

-
//
08.02.2024

Protecția copiilor supuși violenței și aflați în situație de risc a fost subiectul audierilor publice desfășurate, astăzi, pe platforma Comisiei protecție socială, sănătate și familie.

mamaplus

La discuții au participat deputatele Liliana Grosu, Marina Morozova, Maria Pancu, Mariana Lucrețeanu, Ana Oglinda, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, precum și ai Congresului Autorităților Locale din Moldova, transmite Știri.md.

În debutul ședinței, deputata Liliana Grosu, vicepreședinta Comisiei protecție socială, sănătate și familie a remarcat că, în ultima perioadă, tot mai des sunt mediatizate cazuri foarte grave de abuz față de copii: cazuri de violență, trafic de copii, bullying etc. 

Totodată, se atestă cazuri de infracțiuni grave săvârșite de copii. Aceste comportamente sunt cauzate deseori de situațiile de vulnerabilitate și de violență în care au trăit și au crescut acești copii. 

„În Republica Moldova există mai multe mecanisme prin care se aplică Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc şi a copiilor separați de părinți. În proces de elaborare este mecanismul care vizează copiii expuși riscului de a săvârși infracțiuni. În pofida acestor eforturi, cazurile la care asistăm, în ultima perioadă, sunt o dovadă că eforturile nu sunt suficiente. Trebuie să înțelegem ce mai avem de făcut, ce trebuie să consolidăm, cum trebuie să acționăm, astfel ca să asigurăm o protecție reală pentru toții copiii”, a menționat vicepreședinta Comisiei, Liliana Grosu.

Subiectul audierilor a vizat realizarea acțiunilor ce reies din prevederile hotărârii cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența şi monitorizarea copiilor victime şi potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării şi traficului. În cadrul discuțiilor, au fost abordate aspecte privind dificultățile întâmpinate de autorități în procesul de implementare a mecanismului intersectorial de cooperare în domeniul protecției copiilor și acțiunile care trebuie întreprinse. De asemenea, a fost menționat faptul că sistemul de protecție a copiilor trebuie să aibă o reacție proactivă la cazurile de abuz, punându-se accent pe prevenirea unor astfel de cazuri.

Reprezentanții autorităților responsabile de protecția copiilor aflați în situație de risc au menționat despre necesitatea de a instituționaliza formarea/instruirea angajaților în acest domeniu, ceea ce ar asigura o mai bună implementare a cadrului normativ ce vizează combaterea violenței împotriva copiilor. De asemenea, a fost subliniată necesitatea de a actualiza fișele de post ale angajaților din domeniul protecției sociale, sănătate, educație și apărare, în vederea includerii măsurilor care se referă la protecția copiilor în situație de risc. Un alt aspect menționat de specialiștii din cadrul ministerelor de resort a vizat actualizarea mecanismelor intersectoriale de cooperare dintre autorități, precum și o definire mai clară a mecanismelor de identificare și monitorizare a copiilor aflați în situație de risc.

La final, participanții au convenit asupra organizării unor noi runde de discuții privind protecția copiilor aflați în situații de risc.