Conform Biroului Național de Statistică (BNS), în anul 2020, s-au născut cu aproape 2000 de copii mai puțin decât în 2019, iar această tendință se atestă deja de mai bine de trei decenii. Astfel, potrivit experților, populația îmbătrânește, iar potențialul de reproducere este epuizat. Demografii susțin că acestea sunt urmările tendințelor de­mografice din ultimii 30 de ani, iar oamenii spun că natali­tatea scade din cauza migrației excesive, a sărăciei, dar și din cauza lipsei unui loc de muncă bine plătit.

Faptul că, în țara noastră, de la an la an, scade numărul nou-născuților este confirmată, în pri­mul rând, de maternități.

Alina Bejan, șefa Centrului Perinatologic și vicedirector pe probleme obste­trical ginecologice în cadrul Spita­lului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău, consideră că situația este foarte îngrijorătoare. Doar în ultimii 5 ani numărul de nașteri s-a micșorat cu circa 10 500 de copii.

„Noi nu observăm dimi­nuarea drastică a natalității, pen­tru că, în 2019, au avut loc 6808 nașteri, iar în 2020, când situația epidemiologică a fost stabilă, în țară s-au născut 6685 de copii”, susține Alina Bejan.

Potrivit ei, la materni­tatea unde lucrează nasc mai multe femei din mediul urban, care au în jur de 30 de ani. Iar din localitățile rurale, vin să nască tot mai multe adolescente.

„Circa 40 de procente dintre mamele care vin la mater­nitatea numărul unu din Chișinău sunt la prima naștere, iar celelalte 60 la sută, sunt la a doua sau a tre­ia naștere”, a mai adăugat Alina Bejan.

„Reproducerea a scăzut sub reproducerea durabilă. Durabil ar fi dacă în R. Moldova ar avea loc măcar 40-45 de mii de nașteri. În context demografic, problema emigrației își va lăsa amprente și în următoarele decenii. Astfel, riscăm să devenim o țară depopulată, o zonă de migrație. Pentru a înregistra creșteri ale natalității statul trebuie să implementeze politici de dezvoltare durabilă care să asi­gure confortul atât social, cât și financiar al cetățenilor”, a declarat demograful Valeriu Sainsus.