Parlamentul de la Chișinău a modificat Codul familiei la capitolul „domiciliul copilului minor” în cazul în care părinții acestuia locuiesc separat. Așadar, potrivit modificărilor, minorul are la dispoziție câteva variante pentru a decide cu care părinte să rămână.

  • Copilul care a atins vârsta de 14 ani alege cu care dintre părinți vrea să locuiască. Dacă acesta refuză să aleagă cu care părinte vrea să locuiască, domiciliul copilului se determină prin acordul părinților.
  • Dacă lipsește acordul părinților cu privire la stabilirea domiciliul copilului, iar copilul care a împlinit vârsta de 14 ani refuză să aleagă cu care părinte vrea să locuiască, domiciliul minorului se stabilește de către instanța judecătorească, ținându-se cont de interesele și părerea copilului, în conformitate cu vârsta și gradul său de maturitate”.
  • În cazul în care lipsește acordul cu privire la domiciliul copilului, până la stabilirea domiciliului de către instanța de judecată, domiciliul copilului este cu părintele cu care acesta locuiește permanent.