Codul Muncii al Republicii Moldova permite ambilor părinți să-și ia concediu de îngrijire a copiilor pentru o perioadă de până la 3 ani. Cu toate acestea, numărul taților care beneficiază de această posibilitate este destul de mic în țara noastră, în comparație cu unele țări europene. Potrivit datelor oferite de Casa Națională de Asigurări Sociale, anul trecut, 7968 bărbați au beneficiat de indemnizație pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani. Experții spun că unul din motive ar fi stereotipurile predominante în societatea noastră. 

În țara noastră concediul de îngrijire a copilului este diferit de concediul paternal. Primul este de trei ani şi se acordă în condiţii egale fie mamei, fie tatălui, la decizia familiei. Cel paternal se acordă tatălui pe o durată de 14 zile calendaristice în primele 56 de zile de la naşterea copilului. 

Deși percepțiile legate de rolurile tradiționale ale femeilor și bărbaților s-au îmbunătățit ușor în ultimii zece ani, există încă multe stereotipuri și prejudecăți. Un sondaj realizat în 2019 de Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) arată că 73% din respondenți consideră că este de datoria bărbatului să aducă bani în casă, iar aproape 62% cred că femeia trebuie să se ocupe de treburile casei. 

”Într-o societate unde se așteaptă ca mama să îngrijească de copii, pe când tata să câștige bani pentru întreținerea familiei și să progreseze în carieră, stereotipurile și prejudecățile legate de rolurile de gen vor persista încă mult timp”, menționează Alina Andronache, Specialistă în Relațiile cu Publicul şi Advocacy la CPD.

”Din păcate, de cele mai multe ori, se așteaptă ca femeile să ia în responsabilitatea lor îngrijirea copiilor și a casei, chiar dacă sunt angajate în câmpul muncii”, spunea Alanna Armitage, Directoarea Regională UNFPA Eastern Europe & Central Asia, într-o declarație recentă. 

Țările nordice, în topul exemplelor pozitive

Nu există o țară în care să existe pe deplin o egalitate la acest capitol. Dar alte țări au adoptat mecanisme și măsuri de a motiva tații să ia concediu de îngrijire a copilului prin introducerea unei perioade din concediul de îngrijire a copilului dedicată exclusiv pentru tați sau opțiuni de flexibilitate în alegerea duratei concediului de îngrijire a copilului. Potrivit datelor oferite de CPD, Suedia înregistrează cea mai mare rată de utilizare a concediului parental de către tați – 44%, iar mamele – 56%. În Islanda, părinții pot beneficia de 39 săptămâni de concediu parental, dintre care 13 sunt rezervate exclusiv tatălui, 13 – exclusiv pentru mama, iar restul divizate între părinți. Sistemul de concediu parental din Norvegia prevede 46 sau 56 săptămâni de concediu de îngrijire a copilului, în funcție de schema de plată aleasă. Dintre acestea, 12 săptămâni – mamei și 22 sau 32 sunt împărțite între părinți. În Portugalia, primele 42 de zile (din 130 sau 150) sunt rezervate exclusiv mamei în calitate de concediu maternal, restul perioadei poate fi divizată între părinți.