Angajatorii vor putea oferi salariaților servicii de îngrijire a copiilor la locul de muncă. Un grup de deputați a elaborat un proiect de lege prin care propun modificarea și completarea Codului muncii și a Codului educației.

Astfel, Codul muncii va fi completat cu articolul 2522. Servicii de îngrijire a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani. Aceste prevede că ”în vederea asigurării reconcilierii vieții profesionale cu cea de familie, angajatorul poate oferi salariaților săi servicii de îngrijire a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani, conform cadrului normativ aprobat de Guvern”.

În același timp, în Codul educație se propune a fi specificat că ”servicii de îngrijire a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani, pot fi oferite de către angajatori în beneficiul salariaților acestora, la nivel de unitate, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente din mijloacele proprii ale unității, conform cadrului normativ aprobat de Guvern”.

Autorii inițiativei susțin că în acest mod angajatorii își vor putea îmbunătăți reputația corporativă, atragere forță de muncă talentată și competentă, crește nivelul de satisfacție a salariaților la locul de muncă și a loialității acestora față de angajator. De asemenea, va contribui la stabilitatea colectivului de muncă și reducerea fluctuației personalului, sporirea productivității muncii.