Pe teritoriul raionului Anenii Noi se află monumente unice ale naturii şi istoriei, care sînt luate sub ocrotirea statului: configuraţia geografică din preajma satului Teliţa, pădurea de la Hîrbovăţ şi parcul-dendrariu. În aceste locuri au fost descoperite aşezări ale oamenilor străvechi, care s-au perindat pe aceste teritorii ani de-a rîndul. Au fost găsite aşezări ale mai multor culturi străvechi, care s-au perindat aici pe parcursul mai multor mii de ani. Descoperirile paleontologice au lărgit considerabil cunoştinţele despre lumea animală existentă pe teritoriul nostru milioane de ani în urmă.

O călătorie la Şerpeni

Satul Şerpeni este situat la 50 de km de Chișinău, pe malul pitoresc al Nistrului. În anul 1985 conform mărturiilor localnicilor, lîngă satul Şerpeni a fost descoperit şi deschis un mormînt, în care au fost înhumaţi în masă ostaşi sovietici, căzuţi pe cîmpul de luptă de la Şerpeni.

În octombrie 1985 a fost luată hotărîrea despre construirea unui Memorial al Gloriei Militare, pe care să reînhumeze cu onoruri militare rămăşiţile umane ale ostaşilor găsiţi la Şerpeni. Concursul pentru cel mai bun proiect a fost cîştigat de arhitectul Leonid Grigoraşenko. La 22 august 2004 la Şerpeni a fost deschis măreţul Complex Memorial „Capul de pod” de la Şerpeni.

Raionul Anenii Noi se află la sud-estul municipiului Chisinău , se mărgineşte cu raioanele Ialoveni, Criuleni, Căuşani şi cu districtul administrativ Bender. Este situat geomorfologic pe Cîmpia de Sud a Moldovei. Nistrul demarchează graniţa de est a raionului.

O călătorie la Şerpeni

O călătorie la Şerpeni

O călătorie la Şerpeni

O călătorie la Şerpeni

O călătorie la Şerpeni

O călătorie la Şerpeni

O călătorie la Şerpeni

O călătorie la Şerpeni

O călătorie la Şerpeni

O călătorie la Şerpeni

O călătorie la Şerpeni

O călătorie la Şerpeni

O călătorie la Şerpeni

O călătorie la Şerpeni

Sursa