mamaplus

Numărul nașterilor în Moldova a scăzut cu 29 de mii, într-un singur an

-
//
23.05.2022

În Moldova se nasc, pe an ce trece, tot mai puțini copii. Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 numărul născuților a fost de 29230 persoane, fiind în descreștere cu 1604 copii (sau cu 5,2%) față de anul 2020. Din numărul copiilor născuți 51,6% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 106 băieți la 100 fete.

Potrivit informațiilor prezentate de Biroul Național de Statistică, în anul 2021 ponderea copiilor născuți în cadrul căsătoriei a fost de 81,5% (sau 23812 copii), iar fiecare al 5-lea copil s-a născut în afara căsătoriei (5384 persoane sau 18,4%).

Pe medii de reședință numărul născuților-vii în anul de referință în mediul urban a fost mai mic cu 5554 copii (sau cu 31,9%) față de cel rural. Astfel, în localitățile urbane s-au născut 11838 copii (sau 40,5% din total născuți-vii) în comparație cu mediul rural – 17392 născuți-vii (constituind 59,5% din total născuți-vii).

Totodată, ponderea născuților-vii de rangul I din total născuți-vii în mediul rural a constituit 32,0%, cu 1,3 p.p. mai mare decât cea din mediul urban (30,7%).

De asemenea, în orașe se observă o proporție mai mică a familiilor cu patru și mai mulți copii, majoritatea copiilor născuți în aceste familii revenind mamelor din mediul rural. Astfel, din totalul celor 2527 născuți-vii de rangul IV și peste, 77,3% s-au născut în mediul rural.