mamaplus.md

Model de depunere a unei reclamații la Agenția pentru Protecția Consumatorilor

0
//
04.01.2019

Cancelaria Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei atestă deseori transmiterea de către consumatori a petiţiilor care nu corespund normelor legale ce trebuie să întrunească o reclamaţie.

mamaplus.md

În acest sens, APCSP atenţionează că, în temeiul prevederilor art.10 alin. (1) din Legea Nr. 190 din 19.07/1994 cu privire la petiţionare, plângerile trebuie să fie semnate de autor, indicându-se numele, prenumele şi domiciliul.

Totodată, legea stipulează clar că, „petiţiile ce nu întrunesc condiţiile prevăzute la alin. (1) se consideră anonime şi nu se examinează”. Astfel, toţi consumatorii, atât cei care depun reclamaţii prin intermediul oficiilor Poştei Moldovei, cât şi prin intermediul adreselor electronice ale APCSP (consumator@apc.gov.md  sau info@apc.gov.md)  să indice, pe lângă descrierea motivului reclamaţiei şi obligatoriu următoarele detalii:
1. Numele, prenumele consumatorului;
2. Adresa domiciliului;
3. Telefon;
4. Denumirea agentului economic ce a comercializat produsul (serviciul);
5. Produsul (serviciul) reclamat;
6. Data achiziţionării produsului;
7. Bonul de plată (chitanţa);
8. Detalii privind deficienţele produsului (serviciului) reclamat;
9. Revendicările consumatorului;
10. Semnătura consumatorului.
 

Sursa: noi.md