mamaplus

Lista regulilor la intrarea în Republica Moldova din 1 octombrie

0
//
30.09.2020

Și după 1 octombrie va fi interzisă intrarea pe teritoriul Republicii Moldova a cetățenilor străini şi apatrizilor care vin din țările clasificate ca „zonă roşie”, cu o serie de excepții precizate de Poliția de Frontieră.

Cetățenii străini şi apatrizi care vin în Republica Moldova din țările clasificate ca „zonă verde”, adică din cele cu risc redus de răspândire a COVID-19, nu completează fişa epidemică şi nu au obligația să respecte regimul de autoizolare de 14 zile.

Precizarea este făcută de Poliția de Frontieră, într-o notă informativă remisă astăzi mass-media. În general, din 1 octombrie 2020 rămân în vigoare aceleași reguli și restricții de circulație transfrontalieră impuse pe perioada pandemică, informează instituția.

Și din 1 octombrie, Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale va stabili lista țărilor cu risc epidemiologie sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate ca „zone roşii” (cu incidență a COVID-19 sporită) şi „verzi”. Lista în cauză este actualizată o dată la 14 zile, în ziua de vineri, şi intră în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.

mamaplus

În situațiile în care punctul de pornire al unui cetățean este situat într-o țară clasificată ca „zonă verde”, iar în timpul călătoriei acesta a tranzitat o țară clasificată ca „zonă roşie”, inclusiv prin tranzit aeroportuar, atunci persoana este considerată ca venită din „zona roşie” și completează fişa epidemică, apoi este obligată să respecte regimul de autoizolare de 14 zile.

Și din 1 octombrie este interzisă intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor care vin din țările clasificate ca „zonă roşie” cu următoarele excepții:

1. membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova;

2. persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorități;

3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitația şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

4. elevii/studenții, care urmează să susțină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unități/instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepția se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal;

5. membrii familiilor cetățenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;

6. cetățeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;

7. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către Organizaţia Națiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizațiilor/misiunilor internaționale acreditate în Republica Moldova şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

8. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

9. persoane care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

10. lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici din Republica Moldova;

11. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor şi ai mijloacelor de transport persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, precum şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;

12. observatori internaţionali la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine, ai organizaţiilor neguvemamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de către Comisia Electorală Centrală;

13. jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Regimul de autoizolare este obligatoriu pentru cei veniți din „zona roșie”

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca „zonă roşie”, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemică şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate. 

Excepţie se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 zile în locurile determinate:

1. conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;

2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

3. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de fmalizarea/organizarea/desfăşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;

4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

5. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;

6. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;

7. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

8. persoane în tranzit;

9. observatori internaţionali la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine, ai organizaţiilor neguvenamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de către Comisia Electorală Centrală;

10. jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării  Europene.

Detalii despre tranzitarea teritoriului Republicii Moldova

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova va fi efectuată direct, fără oprire, prin următoarele culoare instituite între punctele de trecere a frontierei de stat:

a) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Leușeni-Albița, rutier;

b) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Palanca-Maiaki - Udobnoe, rutier;

c) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Tudora – Starokazacie, rutier;

d) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Criva-Mamalîga, rutier;

e) Giurgiulești-Galați, rutier – Giurgiulești-Reni, rutier.

Culoarele stabilite pentru tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, pot fi utilizate în ambele sensuri.