mamaplus

Familiile din Capitală vor primi ajutor financiar din partea Primăriei

-
//
25.09.2023

Programul municipal de susținere a familiilor din municipiul Chişinău, la nașterea copiilor, reprezintă o formă de ajutor material în mărime de 2.000 de lei, meniți să acopere o parte din cheltuielile asociate cu nașterea noului născut.

mamaplus

Potrivit Primăriei Chișinău, beneficiarii programului sunt familiile cu copii (indiferent de statut) - pentru nașterea celui de-al treilea copil și următorilor copii născuți în aceste familii și familiile defavorizate - pentru nașterea fiecărui copil (începând cu primul), transmite Știri.md. 

Dreptul la ajutor material unic pentru nașterea copiilor se stabilește în baza cererii depuse către Direcția generală asistență medicală și socială, în termen de 12 luni calendaristice de la data nașterii copilului. 

Cererea se depune de către unul dintre părinți cu domiciliul sau cu reședința obligatoriu la Chișinău, cu prezentarea în original și copie a următoarelor acte, după caz:

- Actele de identitate ale părinților/părintelui, în cazul familiei monoparentale;

- Certificatul de naștere al copilului/copiilor;

- După caz, acte ce confirmă reședința tatălui/mamei copilului în municipiul Chișinău (contract de locațiune/comodat/arendă a locuinței, certificat eliberat de Primăriile orașelor, satelor (comunelor) din componența municipiului Chișinău etc.).

În perioada 2020-2023, de ajutorul financiar oferit în cadrul Programului municipal de susținere a familiilor din municipiul Chişinău, la naștere, au beneficiat 1.872 de familii pentru nașterea a 1.912 copii.

Suma alocațiilor din bugetul municipal în acest scop a fost de 3.824.000 de lei.