mamaplus

Elevii vor putea fi exmatriculați în caz de abateri disciplinare

-
//
04.03.2024

Elevii vor putea fi alungați de la ore și exmatriculați în caz de abateri disciplinare.

mamaplus

Ministerul Educației propune modificarea legislației, astfel încât tinerii să poată fi sancționați, în caz de comportament neadecvat pe teritoriul instituțiilor de învățământ, în spațiul adiacent lor sau în timp ce desfășoare activități extrașcolare, transmite realitatea.md.

Conform documentului care urmează să fie aprobat de cabinetul de miniștri, în cazul unui comportament necorespunzător se prevăd următoarele sancțiuni:

 • observație, cu înscriere în agenda elevului/catalogul electronic;
 • mustrare, cu înscriere în agenda elevului/catalogul electronic;
 • eliminarea temporară de la lecții;
 • privare de cămin, în cazul în care instituția dispune de cămin, cu excepția elevilor din învățământul general obligatoriu;
 • suspendarea elevului pentru cel mult cinci zile lucrătoare, dar nu mai mult de 15 zile în perioada unui an de studiu;
 • preavizarea de exmatriculare;
 • exmatricularea, cu drept de reînscriere în anul școlar următor, cu excepția elevilor clasei a X-a, care vor susține un nou concurs de admitere;
 •  exmatricularea din liceu fără drept de reînscriere ulterioară în aceeași instituție;
 • repararea prejudiciului material cauzat prin fapta sa instituției de învățământ, în conformitate cu legislația.

Pedepsele vor fi aplicate în funcție de gravitatea faptei, însă cum se va stabili acest indicator nu este clar. Sancțiunile se vor comunica elevilor și părinților. Elevii sancționați au dreptul să beneficieze de consultanță psihologică.

În cazul violenței fizice, psihologice sau verbale care vizează colegii sau personalul instituției, dar și în alte situații grave care pun în pericol siguranța acestor persoane, este posibilă preavizarea de exmatriculare, exmatricularea și/sau repararea prejudiciului.

În același timp, noile modificări prevăd că elevii care demonstrează performanțe pot fi apreciați prin intermediul:

 • evidențierii în fața clasei și/sau în fața colegilor din școală;
 • comunicării verbale sau scrise adresate părinților;
 • delegării cu prioritate în excursii sau tabere de odihnă;
 • diplome, medalii, premii;
 • burse de merit ale instituției (la decizia consiliului de administrație al instituției);
 • burse de merit ale administrației publice centrale.