TEST Kids vă propune ore de studiere axate nu doar pe însuşirea limbii engleze, dar şi pe dezvoltarea intelectuală, cognitivă şi estetică a copilului dumneavoastră, pe dezvoltarea sa multilaterală.

Adresa: Chisinau, str. Bernardazzi, 97
Telefon: (+373) 260 350; (+373 22) 843 199,  079 332 879
Facebook
Site

Școala de Engleză care pune accent pe învățarea limbii Engleze în cel mai eficient mod posibil. Aici găsiți cursuri de Engleză generală, pregătire de examenul internațional – TOEFL și cursuri Conversaționale.

Adresa: or. Chișinău, str. Lev Tolstoi 3/1
Telefon: (+373) 78 28 62 62
Facebook
Instagram

Site

“Oratorica’’ vă pune la dispoziție cursuri utile atât pentru elevi și studenți, cât și pentru specialiștii în formare din diferite domenii. Astfel, începând cu anul 2010, toți cei interesați, se pot înscrie la următoarele cursuri de limbi străine: engleză, italiană, germană, franceză, spaniolă, rusă și română. La fel, Centrul de Limbi Europene “Oratorica” propune companiilor cursul de Engleză pentru angajaţi și oferă posibilitatea de studiere Corporativă a Limbii Engleze, cu prezenţa profesorului la sediul companiei.

Filialele în Chișinău și Bălți
Telefon: (+373 22) 896 959
Facebook
Site