mamaplus

Manualele școlare vor fi achiziționate conform unor proceduri îmbunătățite

-
//
06.05.2022

Ministerul Educației și Cercetării a aprobat un nou Regulament cu privire la selectarea și achiziția manualelor școlare care stabilește modul de organizare și desfășurare a activităților de elaborare, evaluare, selectare, editare și achiziție a manualelor școlare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal.

Noul document perfecționează cadrul normativ privind asigurarea cu manuale școlare și suporturi didactice necesare în învățământul general, prin implementarea unor criterii de evaluare care să permită elaborarea și evaluarea corectă a unor manuale moderne.

Îmbunătățirea procedurilor actuale de evaluare și selectare a manualelor școlare vor condiționa achiziția unor manuale mai bune.

În comparație cu regulamentul precedent, în noul Regulament cu privire la selectarea și achiziția manualelor școlare a fost:

 • reorganizată structura, evidențiind fiecare proces pe capitole separate;
 • revizuită componența, atribuțiile și rolul Consiliului Național pentru Aprobarea Manualelor;
 • specificați termenii și perioadele de realizare a fiecărei proceduri în procesul de elaborare, editare și achiziționare a manualelor școlare;
 • revizuit compartimentul „Cerințe generale față de manualele prezentate la concurs”;
 • revizuit factorul de evaluare „Calitatea ofertei” care vizează evaluarea corespunderii conținutului proiectului de manual școlar cu prevederile curriculumului și calitatea metodico-științifică a proiectului de manual școlar;
 • concretizați descriptorii din Fișa de evaluare a corespunderii conținutului proiectului de manual, fiind incluse detalieri care să asigure obiectivitate maximă din partea evaluatorilor;
 • revizuite condițiile de înscriere a candidaților în calitate de evaluatori la evaluarea proiectelor de manuale școlare, fiind reglementat și detaliat procesul de selecție a evaluatorilor;
 • descrise cazurile în care evaluatorii proiectelor de manuale școlare se află în situație de incompatibilitate și nu pot fi membri ai comisiilor de evaluare;
 • descrise atribuțiile coordonatorului și a evaluatorilor;
 • descrisă procedura de contestare a rezultatelor evaluării;
 • alte concretizări și concordări de norme juridice în limita cadrului juridic național. 

Intervențiile normative au fost operate în contextul Raportului Centrului Național Anticorupție privind analiza riscurilor de corupție aferent procedurii de evaluare, selectare și achiziționare a manualelor școlare, realizat în februarie 2020, precum și a recomandărilor și constatărilor relevante ale Curții de Conturi, Agenției Achiziții Publice și Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.