mamaplus

Elevii din clasele V-VIII din Moldova, nu vor mai fi lăsați repetenți

0
//
04.03.2020

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a aprobat modificările cu privire la evaluarea rezultatelor învățării în învățământul general, astfel elevii din ciclul primar se consideră promovați, indiferent de calificativele anuale obținute. În ciclul gimnazial nu vor fi înregistrate în catalogul școlar notele de la „1” la „4” la evaluările sumative, astfel elevii vor avea posibilitatea de a repeta proba de evaluare.

Pentru prima data în istoria învățământului național a fost exclusă repetenția în învățământul general, clasele a V-a - a VIII-a, decizie aprobată prin ordinul MECC nr.70/2020, conform Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar şi secundar.

În ciclul primar, elevii vor fi evaluați prin descriptori și vor fi promovați indiferent de rezultatele obținute pe parcursul anului. În ciclul gimnazial și liceal evaluările prin descritori se va aplica la disciplinile Educație pentru societate, Educația muzicală, Educație plastică, Educație tehnologică, Educație fizică, Dezvoltare personală. La fel elevii claselor a V-VIII-a, vor fi promovați indiferent de rezultatele anuale obținute la disciplinile de studii.

La modificarea regulamentului și-au adus contribuția cadrele didactice și de conducere din învățământul general din raioanele Edineț, Strășeni, Drochia, Florești, mun. Chișinău, precum și reprezentanții Consiliului Național al Elevilor, la propunerea cărora a fost inclusă prevederea cu referire la excluderea notării elevilor pentru comportament la lecție, nerealizarea temei pentru acasă, lipsa caietului, manualului, rechizitelor, agendei elevului la lecție, precum și pentru absența de la ore a elevului, inclusiv în cazul absenței de la evaluări.

Aceste prevederi rezultă din concluziile unui chestionar de referință a procesului de evaluare în viziunea elevilor, realizat și prezentat de către Consiliul Național al Elevilor.