mamaplus

Care e lista candidaților la funcțiile din instituțiile educaționale

-
//
10.03.2023

Ministerul Educației şi Cercetării a făcut publică lista candidaților pentru funcțiile de directori ai unor instituții cu profil educațional. Este vorba despre concursul pentru ocuparea funcției de director al Fondului special pentru manuale și un alt concurs pentru șefia Centrului Educațional pentru Copii Bolnavi de Cancer.

mamaplus

Astfel, la conducerea Fondului special pentru manuale au fost admiși doi candidați. Este vorba despre: Daniela State și Lucia Castraveț. Cele două pretendente se vor duela în proba interviului, care va avea loc mâine, 10 martie, în incinta Guvernului, transmite deschide.md.

Pentru concursul de ocupare a funcției de director al Centrului Educațional pentru Copii Bolnavi de Cancer, au fost admise două persoane: Lilia Cusursuz și Alexandra Zbîrnea. Candidatele urmează să concureze la proba scrisă planificată pentru marți, 14 martie.

De asemenea, Ministerul caută un director și pentru Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico”. În acest sens, doritorii se pot înscrie în concurs până la 16 martie, curent.  

Pretendenții trebuie să întrunească câteva calități: să aibă studii superioare universitare, o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 3 ani, să cunoască limba română, să fie apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției, fără antecedente penale, fără să fi fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. g) - r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau destituiți dintr-o funcție publică conform art.64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, precum și fără interdicția de a ocupa funcții de conducere.

Dosarele de concurs trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele acte:

 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament (se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate);
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 4. copiile actelor autentificate care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 5. curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa nr. 2 la Regulament;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul  narcolog) pentru exercitarea funcției;
 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 8. declarația pe propria răspundere că nu are interdicție de a ocupa funcții de conducere și că nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. g) - r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 9. Proiectul Planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului;
 10. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 11. copiile actelor care atestă formarea continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
 12. acte care confirmă participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc.

Actele vor fi depuse la Ministerul Educaţiei și Cercetării, bir. 330, până la 16 martie 2023, inclusiv, ora 16: 00.  Pentru mai multe informații se poate apela la telefoanele de contact: 022 233 560; 022 232 762.

Sursa: deschide.md