La data de 15 mai este marcată Ziua Mondială a Familiei, sărbătoare care a început în anul 1995. Aceasta are scopul de a reaminti importanța și rolul familiei, de a sensibiliza opinia publică și este un bun prilej de reîntâlnire cu oamenii dragi. În acest sens, am găsit o serie de 40 de citate despre familie care îți arată cum a evoluat viziunea unor oameni de seamă asupra acesteia de-a lungul timpului, dar și anumite aspecte general valabile.

mamaplus

1. Medicamentele și sfaturile familiei sunt două lucruri mai plăcute de oferit decât de primit. Anonim

2. Câinilor le vine ușor să-și arate afecțiunea. Ei nu se îmbufnează și nu stau supărați. Nu fug niciodată de acasăcând sunt tratați nedrept. Nu se plâng niciodată de mâncarea ce li se dă. Nu se plâng de cum arată casa. Sunt cavaleri și curajoși. Gata să-și protejeze stăpâna cu prețul vieții lor. Le plac copiii, indiferent de cât de gălăgioși și supărători ei sunt. Câinilor pur și simplu le place să fie în compania lor. De fapt, câinii fac concurență soților (bărbaților) și dacă aceștia ar copia mai mult din virtuțile lor, viața în familiile noastre ar fi mult mai plăcută. – Billy Graham

3. Creștinul se presupune să-și iubească aproapele, iar de vreme ce nevasta lui îi este cel mai “aproape”, ea ar trebui să însemne dragostea lui cea mai profundă. – Martin Luther

4. Căsnicia este arta conviețuirii compatibile a doi oameni incompatibili.

5. Căsnicia este un permanent test al caracterului.

6. Căsnicia nu ne face nici mai buni, nici mai răi, ci doar intensifică  la bine și la rău ceea ce deja se găsește în noi. – Sydney J. Harris

7. Familia este cea mai elementară formă de organizare. Fiind prima comunitate de care se atașează un individ cât și prima autoritate sub care acesta învață să trăiască, familia este cea care stabilește valorile cele mai fundamentale ale unei societăț. – Charles Colson

8. Nici o altă structură nu poate înlocui familia. Fără ea, copiii noștri sunt lipsiți de orice temelie morală. Fără ea, ei devin niste analfabeți morali a căror unică lege este eu-l.- Charles Colson

9. Cele mai mari privilegii pe care Dumnezeu le-a conferit vieții omenești, calitatea de tată, mamă și copil, pot de fapt deveni cele mai mari blesteme dacă Iisus Hristos nu este capul acelei instituții unde noi suntem recunoscuți ca atare. – Oswald Chambers

10. Familia este un factor important și de răspundere al educației. Părinții o conduc și răspund de ea în fața societății, a fericirii lor și a vieții copiilor. – A. S. MAKARENKO

11. Cu toate că fiecare familie constituie un colectiv ai cărui membri au drepturi egale, totuși părinții se deosebesc de copii prin faptul că primii conduc familia, pe când ceilalți primesc educația în familie. – A. S. MAKARENKO

12. Femeia, mai mult decât oricine, îl educă pe copil către omenie. Tatăl este creierul, dar femeia este inima omenirii. – S. SMILES

13. Părinții trebuie să știe că copiii virtuoși le procură la orice vârstă multă bucurie și adânca mulțumire, fiindcă în preocuparea atentă a părinților stă izvorul de bune însușiri ale copiilor. – Leone Battista Alberti

14. Cel mai important element al muncii noastre este familia. Noi sperăm să creăm o legătură indisolubilă în cadrul familiilor. Familia reprezintă piatra de temelie a intregii noastre afaceri. – Walt Disney

15. Părinții au mai mare grija de fericirea copiilor, decât copiii însisi, caci ei nu se lasa orbiti de patimi sau imbolduri necugetate si orânduiesc totul cu mai multă înțelepciune, astfel încât, cu timpul, și copiii să se declare mulțumiți. –  Carlo GOLDONI

16. Obligația capului de familie nu constă numai în aceea de a avea pline hambarul casei și pivnița, ci mult mai mult; el trebuie să ia aminte la tot, să vadă și să observe cu cine se întovărășesc ai săi, să vegheze obiceiurile dinăuntrul și din afara casei, fiecare deprindere nesănătoasă a oricăruia din membrii familiei să o îndrepte prin îndemnuri raționale, nicidecum silnice, să dea sfaturi bune acolo unde trebuie, iar nu sa ordone; de asemeni să fie la nevoie și sever, neînduplecat și aspru chiar, dar întotdeauna să aibă în gând numai dorința de a face bine, asigurând pacea și liniștea întregii sale familii. –  Leone Battista Alberti

17. Nu pătimim atât de rău din partea străinilor cât din partea alor noștri. – BABRIOS

18. Frații care trăiesc în bună armonie sunt mai tari decât orice fortăreață. – ANTISTHENES

19. E lege să dai parinților onoruri ca și zeilor. – MENANDRU

20. Copiilor trebuie să le lăsăm o frumoasă moștenire de conștiință mai degrabă decât de aur. – PLATON

21. Nu există comoară mai prețioasă pentru un bărbat, decât o femeie care-i împărtășește soarta. – EURIPIDE

22. Așa cum îți tratezi părinții, o să te trateze și pe tine copiii tăi. THALES

23. Nerecunoștința cea mai urâtă, dar cea mai obișnuită și mai veche, este nerecunoștința copiilor față de parinți. – VAUVENARGUES

24. Cea dintâi si cea mai de căpetenie virtute este de a înapoia ceea ce datorezi persoanelor din care-ti tragi nașterea. Nimic nu ne poate scuti de o așa de dreaptă și sfântă datorie. Un fiu nerecunoscător n-ar putea fi decât un om necinstit.- Abatele Prevost

25. Feciorii cei buni adaugă și cresc numele părinților lor și-l fac fără de moarte; iar feciorii cei răi ocărăsc și sting numele parintilor buni. – Miron Costin

26. A nu-și iubi părinții înseamnă rea-voință; a și-i uita sau chiar a se rușina de ei este o nebunie. – SENECA

27. Poartă-te cu părinții tăi, precum ai dori să se poarte și copiii tăi cu tine. – SOCRATE

28. Răzvrătirea împotriva tatălui și a mamei este un păcat pentru suflet și o nenorocire pentru familie. – PLATON

29. Este nevoie de doi pentru a face o căsnicie să fie un succes și doar de unul pentru a o transforma într-un eșec. – Herbert Samuel

30. O căsnicie reușită constă întotdeauna dintr-un triunghi: bărbatul, femeia și Dumnezeu. – Cecil Myers

31. Reușita în căsnicie înseamnă mai mult decât a găsi omul potrivit. Înseamnă a fi omul potrivit. – Robert Browning

32. Cu orice preț, căsătorește-te. Dacă îți găsești o soție buna vei deveni foarte fericit. Dar dacă îți vei găsi una rea, atunci vei deveni un filozof. –  Socrates

33. În societatea noastră “fericirea” este un produs de casă!

34. Toate familiile fericite sunt la fel; fiecare familie nefericită este nefericită în propriul fel. Tolstoi

35. Familia este școala în care ești deopotrivă profesor și elev. Ioan Gyuri Pascu

36. Familia este nucleul civilizației. Will Durant

37. Nu te mai ocupa de familie, nu izbutești niciodată s-o satisfaci. Jules Renard

38. Oamenii cu inima slabă sunt tiranii vieții de familie. George Bernard Shaw

39. Familia este aceea care face ca omul să treacă de la egoism la altruism. Auguste Comte

40. Pleci de acasă pentru a-ţi căuta norocul şi, când îl găseşti, te întorci acasă pentru a-l împărtăşi cu familia ta. Anita Baker

Sursa