Elevii, părinții și profesorii urmează să-și exprime părerile despre uniformele școlare

Elevii, părinții și profesorii urmează să-și exprime părerile despre uniformele școlare

-
//
19.04.2018

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a elaborat un chestionar prin care dorește să afle părerea elevilor, părinților și profesorilor cu privire la necesitatea introducerii uniformei școlare. Chestionarul va fi propus spre completare pe suport de hârtie și online. Informațiile vor fi colectate și sistematizate până la data de 2 mai 2018.

Elevii, părinții și profesorii urmează să-și exprime părerile despre uniformele școlare

Chestionarul are șapte întrebări, dintre care trei solicită informații cu privire la identitate persoanei, iar patru cu privire la uniformă. Acestea sunt:

– Credeți că elevii ar trebui să poarte uniformă școlară?

– Întroducerea uniformei școlare este:
– Uniforma școlară
– Designul/modelul uniformei școlare ar trebui să fie

Într-un comunicat al ministerului se menționează că la completarea chestionarului, se va ține cont de faptul că procesul de consultare a opiniei elevilor trebuie să fie:

– Transparent și informativ – copiii trebuie informați într-un mod accesibil despre scopul și metoda folosită (chestionarul) în procesul consultării.
– Benevol – copiii nu trebuie să fie impuși să-și exprime punctul de vedere și ei trebuie să fie informați că au dreptul să se retragă la orice etapă a consultării.
– Incluziv – participarea trebuie să poarte un caracter incluziv și să garanteze egalitatea de șanse pentru toți elevii care doresc să-și exprime viziunile asupra problemei consultate.
– Sigur la riscuri – adulții trebuie să întreprindă toate măsurile de precauție pentru a reduce riscurile de a expune un copil la orice formă de violență în procesul de exprimare a opiniei.

Sursa: tv8.md