mamaplus

Igor Vieru, Liceul Academic de Arte Plastice

Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” este unica instituţie de stat preuniversitară cu profil artistic din Republica Moldova, care formează specialişti în domeniul artelor plastice. Fiind şi o instituție de tip internat, studiul artistic pot să-l urmeze copiii din întreaga republică. În Liceu elevii sunt selectaţi în baza unui concurs de admitere la disciplinele de profil (pictură) și o convorbire pe baza cunoştinţelor la disciplinele de cultură generală (limba română, limba străină, matematică).

Adresa: Chișinau, str. Miron Costin 24 
Telefon: (+3732 22) 49 71 29
E-mail: liceulacademicigorvieru@gmail.com
Facebook
Site

mamaplus