mamaplus

Patru discipline opționale au fost aprobate pentru noul an de învățământ

0
//
23.08.2019

Membrii Consiliului Național pentru Curriculum au examinat și aprobat curricula pentru 4 discipline opționale. Află în continuare care sunt acestea.

mamaplus

Cele patru disciplice opționale sunt Educație pentru sănătate, (cl. V-XII), Geografie aplicată, (cl. V), Educație pentru media, (cl. X-XI) și Învățăm să vorbim argumentat, (cl. X), se menționează într-un comunicat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Astfel, elevii și părinții vor putea opta pentru studierea noilor discipline opționale în anul de învățământ 2019-2020. Disciplinele opţionale reprezintă componenta flexibilă a Planului-cadru de învățământ și contribuie la dezvoltarea unor competențe transversale.

Curriculumul la disciplina opțională Educație pentru sănătate, (cl. V-XII) a fost revizuit și pilotat în 22 școli pe parcursul anului de studii 2018-2019. Autorii au pus la baza curriculumului revizuit „sănătatea ca stare de bunăstare fizică, mintală și socială totală, nu numai absența bolii sau a infirmității”.

Învățăm să vorbim argumentat, (cl. X) este un curriculum pentru elevii din clasele de liceu. Crearea unor contexte de comunicare autentică, favorizante pentru dezvoltarea argumentaţiei, bazate pe efortul individual al elevului, pe calitatea şi diversitatea metodelor comunicative de predare şi pe corectitudinea comunicării în contexte reale – constituie elementele esențiale ale curriculumului respectiv.

Curriculumul la disciplina opțională Educația pentru media, (cl. X-XI) va contribui la dezvoltarea competențelor tinerilor de a se orienta corect și a răspunde prompt la provocările lumii de azi.

Geografie aplicată, (cl. V) este un curriculum de aprofundare care, va dezvolta competențele elevilor de rezolvare a exerciţiilor practice, competența de investigare.

Sursa: unghiul.com