Bebelușul s-a născut. Perfectăm actele, plățile, indemnizațiile. Particularitățile legislaţiei naţionale

Bebelușul s-a născut. Perfectăm actele, plățile, indemnizațiile. Particularitățile legislaţiei naţionale

-
//
28.01.2015

Material actualizat în data de 20.10.2016

Naşterea copilului nu este doar un moment emoţionant şi fericit în viaţa tinerilor părinţi, ci şi o perioadă foarte responsabilă. Pentru că pe lângă alegerea pătuţului şi căruciorului, mama şi tata trebuie să se ocupe de perfectarea actelor. În continuare vă vom povesti ce trebuie să facă părinţii pentru obţinerea primelor documente ale copilului, precum şi unde și în ce termene să se adreseze după indemnizații.

Bebelușul s-a născut. Perfectăm actele, plățile, indemnizațiile. Particularitățile legislaţiei naţionale

Certificatul de naștere 

Certificatul de naștere este primul document oficial, care este eliberat după înregistrarea bebelușului. Pentru obținerea lui este nevoie de: 

 • certificatul medical din maternitate, care confirmă nașterea copilului; 
 • actele de identitate ale părinților; 
 • certificatul de căsătorie; 
 • declarația despre naștere, care poate fi depusă atât de părinți, cât și de rude sau alte persoane abilitate de către părinți. 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 258 din 03.04.2009 „Cu privire la simplificarea procedurii de înregistrarea copiilor nou-născuți”, certificatul de naștere al copilului poate fi primit până la externarea din maternitate, iar pentru aceasta este nevoie să vă adresați la Oficiul de Stare Civilă de pe lângă instituția medicală unde s-a născut copilul. Această practică a fost implementată încă în anul 2009, iar majoritatea părinților beneficiază de posibilitatea obținerii documentului respectiv fără efort suplimentar. 

În cazul în care părinții, din varii motive, nu doresc să perfecteze certificatul de naștere în maternitate, de exemplu încă nu au decis ce nume îi vor da bebelușului, atunci cu aceleași acte trebuie să se adreseze la Oficiul Stării Civile la locul de naștere a copilului sau conform vizei de reședință a unuia dintre părinți. Înregistrarea nașterii este efectuată gratis în ziua solicitării. 

Oficiile de Stare Civilă din Chișinău în care se efectuează înregistrarea nașterii copilului:

 • sectorul Centru – str. A. Mateevici 25, tel.: 022 73-14-48
 • sectorul Botanica – bd. Dacia 37, tel.: 022 76-64-78
 • sectorul Râșcani – str. Miron Costin 7b, tel.: 022 49-75-29
 • sectorul Ciocana – str. Mircea cel Bătrân 3, tel.: 022 33-91-10
 • oficiul municipal Chișinău – str. Maria Cibotaru 1, tel.: 022 25-71-93

Declarația cu privire la nașterea copilului trebuie depusă în cel mult 3 luni de la data nașterii copilului. Nerespectarea fără motiv întemeiat a termenului legal de depunere la oficiul de stare civilă a declaraţiei cu privire la naştere, conform prevederilor art. 339 din Codul contravențional al Republicii Moldova, se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.

Bebelușul s-a născut. Perfectăm actele, plățile, indemnizațiile. Particularitățile legislaţiei naţionale

Indemnizațiile achitate la nașterea copilului în Moldova 

Pe lângă perfectarea documentelor în maternitate sau Oficiul Stării Civile, părinții nou-născutului urmează să se adreseze la Casa teritorială de asigurări sociale pentru obținerea indemnizațiilor. Pentru a înțelege ce indemnizații se acordă la nașterea copilului, unde trebuie să vă adresați și în ce termene, am consultat legislația Republicii Moldova.  

În conformitate cu Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte indemnizații de asigurare socială și Hotărârea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 „Cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii”, în Moldova există următoarele tipuri de indemnizații:

 1.  indemnizația de maternitate;
 2.  indemnizația unică la nașterea copilului; 
 3.  indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani pentru persoanele asigurate; 
 4.  indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 1,5 ani pentru persoanele neasigurate.

Potrivit legislației în vigoare, mamele singure nu beneficiază de plăți suplimentare prin intermediul sistemului de asigurare socială. 

Mărimea indemnizațiilor 

Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 100% din venitul mediu lunar asigurat și se achită în mărime de patru salarii.

Mărimea indemnizației unice la nașterea copilului începând cu anul 2014 constituie: 

 • la nașterea primului copil – 3100 lei; 
 • la nașterea fiecărui următor copil – 3400 lei. 

Cuantumul lunar al indemnizației pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani constituie 30% din baza de calcul, dar nu mai puțin de 540 de lei pentru fiecare copil. Baza de calcul pentru indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului este salariul mediu lunar asigurat (salariul oficial, din care au fost achitate impozitele) pentru ultimele 12 luni premergătoare lunii nașterii copilului, în care au fost calculate și achitate contribuțiile individuale de asigurări sociale. Lunile calendaristice ale concediului prenatal sunt înlocuite cu același număr de luni calendaristice, anterioare perioadei de calcul. Persoanele neasigurate au dreptul la indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului până la atingerea vârstei de 1,5 ani, mărimea căreia, începând cu 1 august 2016, constituie 540 lei. 

În cazul nașterii gemenilor, indemnizația unică la nașterea copilului și indemnizația lunară pentru creșterea /îngrijirea copilului se stabilește pentru fiecare copil. 

Bebelușul s-a născut. Perfectăm actele, plățile, indemnizațiile. Particularitățile legislaţiei naţionale

Cine are dreptul să beneficieze de indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului

În conformitate cu Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte indemnizații de asigurare socială, cu modificările și completările ulterioare, persoana asigurată beneficiază de indemnizație lunară pentru creșterea copilului până la atingerea vârstei de 3 ani cu condiția că persoana se află în concediu de maternitate până la împlinirea vârstei de 3 ani la toate întreprinderile unde activează și în cazul unui stagiu de cotizare (3 ani sau 9 luni din ultimele 24 de luni, premergătoare zilei nașterii copilului). De indemnizație lunară pentru creșterea copilului beneficiază, la cerere, opțional: unul dintre părinți, bunelul, bunica, o altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum și tutorele, dacă sunt persoane asigurate şi îndeplinesc condițiile de realizare a stagiului de cotizare. 

De asemenea, în cazul copiilor gemeni sau în cazul mai multor copii cu vârstă de până la 3 ani, de dreptul la indemnizație pentru creșterea copilului beneficiază, la cerere, opțional: concomitent ambii părinți sau concomitent două persoane asigurate (bunelul, bunica, o altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi tutorele, dacă sunt persoane asigurate şi îndeplinesc condițiile de realizare a stagiului de cotizare). Fiecare asigurat beneficiază de dreptul la indemnizație/ indemnizații pentru copilul/copiii de care îngrijește nemijlocit. Pentru unul şi același copil se stabilește o singură indemnizație. 

Indemnizația pentru creșterea copilului se stabilește din ziua în care asiguratul se află în concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani. În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizația se stabilește începând de la data ultimei acordări a concediului. 

Dacă mama sau tata (care beneficiază de indemnizație) își reia activitatea în condițiile timpului de muncă parțial, indemnizația lunară pentru îngrijirea/creșterea copilului nu se sistează.

Dacă mama sau tata (care beneficiază de indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 1,5 ani) se angajează în condițiile timpului de muncă parțial, indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului nu se sistează.

În ambele cazuri, despre reluarea activității sau angajarea în condițiile timpului de muncă parțial trebuie informată Casa teritorială de asigurări sociale.

Bebelușul s-a născut. Perfectăm actele, plățile, indemnizațiile. Particularitățile legislaţiei naţionale

Termenele de solicitare a stabilirii indemnizațiilor

Indemnizația de maternitate se acordă integral la a 30-a săptămână de sarcină, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în cazul nașterilor complicate ori al nașterii a doi sau mai mulți copii – de 140 de zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu 3 și mai mulți feți, îndemnizația de maternitate se acordă pe o perioadă majorată cu 42 de zile calendaristice pentru concediul prenatal și cu 14 zile calendaristice pentru concediul postnatal.

Indemnizația unică la nașterea copilului poate fi solicitată la Casa teritorială de asigurări sociale în decurs de 12 luni din ziua nașterii copilului. Termenul de solicitare a indemnizației de îngrijire/creștere a copilului este de 12 luni de la data nașterii. Indemnizația pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani solicitată după 12 luni de la data nașterii copilului se stabilește retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei solicitării, dacă solicitarea a avut loc până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani în cazul persoanelor asigurate și de 1,5 ani în cazul persoanelor neasigurate. 

Actele necesare pentru acordarea indemnizațiilor: 

La cererea privind acordarea indemnizației unice la nașterea copilului și indemnizației lunare pentru creșterea/îngrijirea copilului se anexează următoarele documente: 

 • actul de identitate al persoanei căreia i se stabilește indemnizația (în original şi în copie); 
 • certificatul de naștere al copilului, după caz certificatul de naștere al copilului premergător (în original şi în copie); 
 • adeverința de naștere a copilului, doar în cazul indemnizației unice la nașterea copilului (în original). 

Persoanele angajate în câmpul muncii prezintă:

 • carnetul de muncă sau certificatul ce confirmă încadrarea în câmpul muncii, alte acte confirmative a stagiului de cotizare (livretul militar);
 • extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului;
 • declarația persoanei asigurate de tipul „pentru stabilirea prestațiilor de asigurări sociale pentru persoana asigurată”  (Forma REV-5) în două exemplare, eliberată persoanei asigurate de angajatorul fiecărei unități în care acesta este angajat, pentru trimestrul de gestiune (în cazul în care informația pentru trimestrul de gestiune lipsește din Registrul de stal al evidentei individuale în sistemul public de asigurări sociale), în original.

Bebelușul s-a născut. Perfectăm actele, plățile, indemnizațiile. Particularitățile legislaţiei naţionale

Persoanele neîncadrate în câmpul muncii prezintă:

 • documentul prin care se confirmă că solicitantul nu este încadrat în câmpul muncii (carnetul de muncă, certificatul de la instituția de învățământ, certificatul de la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă);
 • în cazul în care solicitantul nu poate confirma documentar angajarea în câmpul muncii, acesta anexează o declarație scrisă în care confirmă sub responsabilitate personală faptul că nu este angajat în câmpul muncii.

În caz de necesitate se prezintă și alte acte: extras din ordinul privind reluarea activității/angajarea în condițiile timpului de muncă parțial, extras din ordinul privind acordarea concediului neplătit, certificat de naștere, certificat de căsătorie etc. Aceste informații trebuie precizate nemijlocit la casa teritorială de asigurări sociale.

De asemenea, lista documentelor necesare pentru acordarea indemnizațiilor familiilor cu copii poate fi găsită pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări Sociale - www.cnas.md, dar și pe panourile informaționale ale subdiviziunilor teritoriale ale CNAS.

Adresele subdiviziunilor CNAS din Chișinău: 

1. Sectorul Centru: str. 31 august 1989, 87, MD-2012. 

Tel.: 022 28 15 88, 022 22 64 60, 022 54 85 00. 

2. Sectorul Botanica: str. Burebista, 108, MD-2032. 

Tel.: 022 55 30 03, 022 53 47 07, 022 50 73 33. 

3. Sectorul Râșcani: str. Grigore Vieru, 22/1, MD-2005. 

Tel.: 022 24 02 77, 022 21 08 91, 022 22 45 93. 

4. Sectorul Buiucani: str. George Enescu, 21, MD-2008.

Tel.: 022 75 78 00, 022 75 45 40, 022 75 45 29. 

5. Sectorul Ciocana: str. Meșterul Manole, 12a, MD-2044.

Tel.: 022 40 72 20, 022 40 72 23, 022 40 72 46.

Autor: Irina Kaptelkina