Copiii din Republica Moldova, dar care dețin cetățenia română împreună cu unul dintre părinți, pot beneficia de alocație pentru copii în România

Alocația de stat pentru copii se acordă fiecărui copil, de la naștere până la 18 ani. În 2022, copii cu cetățenia română cu vârsta până la 2 ani primesc lunar 600 de lei românești pe lună, echivalentul a 121 de euro. Pentru copii până la 18 ani mărimea alocației românești este de 243 de lei românești sau echivalentul a 50 de euro.

Ce acte ai nevoie pentru acordarea alocației românești

Actele pentru acordarea alocației pentru copil se depun la primăria localității sau sectorului de care aparțin părinții sau reprezentanții legali ai copiilor. 

Părinții copiilor născuți în Republica Moldova trebuie să prezinte în original și copie următoarele acte: 

  • Certificat de naștere românesc al copilului minor; 
  • Certificat de căsătorie românesc sau declarație notarială;
  • Certificatele de cetățenie ale ambilor părinți;
  • Declarație privind domiciliul copilului din partea solicitantului;
  • Buletin de identitate românesc al părintelui care solicită alocații; 
  • Buletin de identitate moldovenesc sau românesc al celuilalt părinte; 
  • Extras de pe contul bancar.

Dosarele se depun personal sau pe bază de procură, iar în unele localități pot fi depuse online.

Când și cum se virează alocațiile pe card?

mamaplus

Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocației de stat pentru copii se poate face și pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni. Decizia privind recalcularea alocației se ia strict de către instituția competentă din România.

Data la care alocația copiilor intră pe card poate să varieze în anumite situații. Prin lege nu este stabilită o dată pentru intrarea alocațiilor pe cardul părinților, însă, de obicei, banii intră pe data de 8, pentru luna anterioară. 

Dacă nu ai timp să faci zeci de drumuri în România, JustConsult te ajută

JustConsult este o companie juridică din Republica Moldova, care activează în acest domeniu din 2003, acumulând în tot acest timp experiență și cunoștințe pentru a îndruma orice cetățean în procesul de redobândire cetățenie română și a perfectării actelor românești, inclusiv pregătirea și depunerea dosarului pentru alocații.   

Vom pregăti dosarul cu toate actele necesare pentru solicitarea alocațiilor

  • Îți punem la dispoziție transport confortabil tur-retur în România
  • În localitățile unde este posibil, depunem noi prin procură dosarul pentru alocație

Oricând ai nevoie de ajutor în procesul de perfectare a actelor românești, inclusiv alocații pentru copii moldoveni cu cetățenie română, suntem la dispoziția ta, la numărul de telefon 022 10 50 80.

Poți solicita o consultație gratuită la telefon prin completarea formularului pe pagina justconsult.md.