Gerber Nestle

Знания

5431

Atenție, părinți! Guvernul limitează indemnizația de creștere a copilului

Indemnizația lunară pentru creșterea copilului este plafonată, iar părinții cu salarii mari au o limită la calcularea acesteia. Guvernul intenționează să modifice, în ședința de astăzi, Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii. Propunerea se regăsește și în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Conform amendamentelor propuse, venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizației lunare pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani nu poate depăși suma a 5 salarii medii lunare, prognozate pe economie pentru anul respectiv, înmulțită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. Dacă în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează ținând cont de numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern.

Astfel, dacă în acest an salariul mediu pe economie este 5.300 de lei, venitul maxim lunar din care este calculată indemnizația pentru îngrijirea copilului nu poate depăși 26.500 lei.

Anterior, reprezentanții mediului de afaceri au declarat că nu sunt de acord cu această modificare. Aceștia au afirmat că, prin sumele plătite sub forma contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale, persoana își câștigă dreptul de a primi garanții sociale în cuantumul rezultat prin aplicarea principiului contributivității.

De asemenea, legislația este completată în partea ce ține de stabilirea indemnizației paternale. Conform modificărilor operate, cererea pentru stabilirea indemnizației paternale se depune personal de tatăl sau mama copilului la casa teritorială de asigurări sociale sau on-line pe site cnas.md. Cererea este examinată în 30 de zile de la data înregistrării. Dacă la aceasta nu sunt anexate actele necesare ori acestea sunt incomplete, solicitantul are dreptul, în termen de 30 de zile, să completeze dosarul. Dacă acest termen este depășit, casa teritorială poate refuza stabilirea indemnizației și în termen de 10 zile trebuie să informeze solicitantul, în scris, despre motivul refuzului.

Cererea electronică se acceptă numai dacă tatăl și copilul sunt înregistrați în Registrul de stat al populației.

Revenim cu detalii!

Sursa: bizlaw.md

Обсуждение