Viusid

Articole

4949

Important de știut! Pentru ce NU trebuie să dați bani la școală

1 septembrie se apropie cu pași grăbiți, iar portofelele părinților se golesc vertiginos pentru a-și pregăti copiii de școală. Însă cea mai mare grijă a lor sunt taxele neformale pe care urmează să le achite chiar de la pășirea pragului școlii. Cu această ocazie, am decis să facem lumină în subiectele care lasă loc de speculații privind colectarea ilicită de bani în instituțiile de învățământ.

Procurarea manualelor

Elevii claselor I-IV primesc manualele gratuit, fără a achita taxa de închiriere, iar Abecedarul este oferit cadou tuturor copiilor din clasa I. Prin schema de închiriere sunt distribuite manuale pentru elevii din clasele de gimnaziu și liceu. Taxa de chirie NU este stabilită arbitrar, de către profesori sau directori, ci este aprobată anual, prin Ordinul ministrului Educației. Conform acestui document, plata de chirie a unui manual în următorul an de studii variază între 2,60 lei și 16,70 lei, în funcție de gradul de uzură şi de costul fiecărui manual.

Setul de manuale asigurat de stat și oferit prin schema de închiriere satisface complet cerințele curriculare. Nu este necesar ca părinții să cumpere alte manuale. Materialele suplimentare pot fi achiziționate benevol de către părinți, iar profesorii pot doar să recomande, NU și să colecteze bani ori să impună părinții să procure anumite caiete și cărți, rechizite de anumite mărci etc.

Alimentație

Un alt subiect ce lasă loc de speculări este alimentarea copiilor în școli și grădinițe. Hotărârea Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare pune în sarcina Ministerului Educației și a administrației publice locale asigurarea alimentării gratuite a elevilor din clasele primare, iar în instituțiile de învățământ din raioanele de Est ale RM subordonate Ministerului Educației - și a elevilor din clasele a V-XII.  Norma financiară pentru alimentarea acestor categorii de elevi constituie - 7,80 lei, incluzând dejunul. Dacă părinții vor ca elevul să ia și prânzul la cantina școlii, trebuie să achite costul prânzului. Prețul se stabilește de către autoritățile publice locale. Cadrele didactice sau managerii școlari NU au dreptul să colecteze acești bani.

Referitor la alimentația copiilor din grădinițe, normativele financiare stabilite pentru anul 2017 de către Ministerul Finanțelor variază între 4,90 și 18 lei, în funcție de programul de activitate al grădiniței (4 ore, 12 ore). Din suma respectivă statul acoperă 2/3, iar 1/3 constituie contribuția părinților. Și în acest caz nici educatorii, nici asistentele, nici managerul nu trebuie să se ocupe de colectarea banilor.

Grupele cu program prelungit

Acest fenomen este larg răspândit în special în mun. Chișinău, unde părinții sunt încadrați în câmpul muncii și nu au posibilitatea să ia copilul acasă imediat după încheiere orelor de studii.

În art. 27, p.6 al Codului educației, dar și în Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu program prelungit (aprobat prin Ordinul nr. 798 din 11 iulie 2014) este stipulat că ”în învățământul primar pot fi organizate grupe sau clase cu program prelungit finanțate din surse bugetare și din alte surse legale”.

Cererea pentru grupele cu program prelungit este foarte mare, însă autoritățile administrației publice locale pot decide organizarea lor doar în cazul identificării resurselor în acest scop. Nu este permisă organizarea grupelor sau claselor cu ore de meditație și nu există prevederi legale în context.

Lecții particulare, meditații în instituțiile de învățământ

NU se admite desfășurarea lecțiilor particulare în instituțiile de învățământ. Totuși, acest fenomen este foarte răspândit. Cele mai multe sesizări din partea părinților vizează meditațiile, pregătirea temelor pentru acasă cu învățătorii claselor primare, lecțiile particulare la unele discipline școlare precum matematica și limba străină. Potrivit anunțurilor, inclusiv de pe rețelele de socializare, taxele percepute de către profesori pentru aceste activități variază între 50 și 2000 de lei. Însă, Ministerul Educației interzice desfășurarea orelor particulare la școală, precum și remunerarea în plic a profesorilor respectivi.

Instituirea asociațiilor părintești

În instituțiile unde nu există asociații de părinți NU poate avea loc colectarea banilor pentru ”fondul școlii”, ”fondul clasei” și alte ”invenții”. Crearea asociațiilor este doar dorința și inițiativa părinților, iar aderarea la ele este benevolă.

Pentru a activa în cadrul legal, asociațiile trebuie să fie înregistrate la Ministerul Justiției sau la organele APL, trebuie să respecte Statutul și Regulamentele aprobate în mod corespunzător.

Statistica arată că, în cazurile acumulării ilicite de bani, cel mai des sunt implicați părinții care își pot permite să achite taxa de membru al asociației și îi obligă, uneori îi intimidează pe cei care nu o pot plăti sau îi forțează chiar să devină membri ai asociației. 

Nu este corect să se insiste ca fiecare părinte să fie membru al asociației. Cadrele didactice și managerii pot colabora cu asociațiile, dar nicidecum nu pot impune părinții să strângă bani pentru necesitățile școlii sau cele personale. 

Nu există acte normative care ar admite sau recomanda colectarea unor sume bănești în alte scopuri decât cele prevăzute de legislație.

De asemenea, este interzisă colectarea ilicită de fonduri pentru:

  • Inmatricularea în instituțiile de învățământ cu finanțare de la buget;
  • Efectuarea lucrărilor de raparație, amenajare, dotare a instituțiilor de învățământ;
  • Organizarea diferitor activități extrașcolare, inclusiv a odihnei estivale a copiilor;
  • Organizarea examenelor de absolvire a gimnaziului și liceului.

Care sunt riscurile?

Conform art. 324 al Codului Penal, coruperea pasivă se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

Profesorii neonești pot fi sancționați și disciplinar, conform prevederilor Codului educațieiCodului de etică al cadrului didactic, regulamentelor și actelor normative în vigoare.

Părinții care se confruntă cu situații de corupere, pot depune sesizări fie la Inspectoratul Școlar Național, fie la Ministerul Educației.

Sursa: Mamaplus.MD

Discuții