Gerber Nestle

Articole

838

Admiterea 2017: Peste 5000 de locuri de studii au rămas libere în universitățile din țară

Odată cu afișarea rezultatelor finale, după caz, universitățile au anunțat și locurile care au rămas neacoperite, cât la buget, atât și la contract. Rezultatele înmatriculării la studii superioare de licență în instituțiile de învățământ superior publice denotă faptul cu au rămas neacoperite 5.293 de locuri, din care 1.168 cu finanțare bugetară și 4.125 la contract cu achitarea taxei de studii.

În Sesiunea 2017, admiterea în învăţământul superior se organizează la 165 de specialități la Ciclul I – studii superioare de licență și la cca 500 de programe la Ciclul II – studii superioare de master în 18 instituții de învățământ de stat și 11 instituții private.

Pentru participare în concursul de admitere la studii superioare, în sesiunea de bază, în universitățile din țară au fost depuse cca 13.500 de cereri. Potrivit datelor comisiilor de admitere, la 4.931 de locuri bugetare alocate de Guvern pentru înmatriculare la studii superioare de licență în instituțiile publice s-au înregistrat 12.272 de cereri. În instituțiile private la 2.300 de locuri planificate pentru înmatriculare au fost depuse 1.228 de cereri. La studii superioare de master la 6.221 de locuri planificate au fost depuse cca 4.000 de cereri.

 • Menționăm, că și în această sesiune cele mai solicitate specialități sunt:
 • Drept – 18 cereri / 1 loc;
 • Finanțe – 15 cereri / 1 loc;
 • Jurnalism și procese mediatice – 14 cereri / 1 loc;
 • Contabilitate – 12 cereri / 1 loc;
 • Tehnologii informaționale și comunicaționale – 4 cereri / 1 loc;
 • Arhitectură – 4 cereri /1 loc;
 • Tehnologia și managementul alimenentației publice – 3 cereri /1 loc;
 • Medicina veterinară – 2 cereri /1 loc;
 • Ingineria biomedicală – 2 cereri /1 loc;
 • Medicină – 2 cereri / 1 loc;
 • Pedagogia învățământului primar, Pedagogie preșcolară, Limbi moderne, Psihopedagogie – 1,5 cereri / 1 loc.

Sesiunea suplimentară a Admiterii 2017 la studii superioare de Licență și Master, la locurile neacoperite în sesiunea de bază, se desfășoară în termenele stabilite de instituțiile de învățământ prin metodologii proprii. Informaţia privind perioada desfăşurării este plasată de fiecare instituţie pe pagina WEB proprie şi pe Panoul informativ al Comisiei de admitere.

Candidații la studii, care din diferite motive nu au putut participa la concurs în sesiunea de bază, vor putea să depună cerere de participare în sesiunea suplimentară la locurile propuse pentru concurs.

16 instituții publice și 11 private propun pentru sesiunea suplimentară de admitere 6.618 locuri, din care 1.168 din buget și 5.450 la contract cu achitarea taxei de studii, la cca 140 de specialități din diverse domenii de formare profesională.

Sursa: tv8.md

Discuții