Medpark

Articole

1540

Avortul – între biserică și lege

Unii spun că… Avortul este o intervenție chirurgicală prin care se îndepărtează un ghem de țesuturi numit produs de concepție, fiind o parte din corpul mamei. El este o soluție pentru o sarcină nedorită.

Alții spun că… Avortul este uciderea brutală a unei ființe umane, deplină, unică, lipsită de apărare. Copilul nenăscut este o persoană umană și ar trebui să fie protejat prin lege la fel ca oricare dintre noi.

AVORTUL. O soluție sau un gest brutal, este un lucru ce a existat din totdeauna și care a stârnit discuții aprinse societăți de-a rândul. În ultimii ani Republica Moldova ocupă  primele poziții în Europa după statistica avorturilor. Date ale Organizației Mondiale a Sănătății (pentru anul 2011) arată că în țara noastră la 10 nașteri revin 4 avorturi.

O soluție? O cruzime? Un act legal? Vom încerca să aflăm în continuare ce este totuși avortul, de la avocatul Andrei Bivol și de la preotul Octavian Moșin, de la biserica „Întâmpinarea Domnului” din capitală.

Avortul- rana de moarte a iubirii

Potrivit învățăturii creștine avortul este omucidere. Viața începe odată cu zămislirea omului, iar omul nu e în drept să curme ceea ce este zămislit: trupul prin participarea părinților, iar sufletul fiind dat în aceeași clipă de Dumnezeu.

„Viața este un dar de la Dumnezeu, așa că nu ne aparține, nici nu avem dreptul să intervenim în acest sens în viața altora sau să luăm astfel de decizii, de a curma viața altora, chiar a propriilor copii zămisliți. Problema, însă, e că nu toată lumea conștientizează gravitatea acestui păcat”, ne-a spus preotul Octavian Moșin.

Potrivit Bisericii Ortodoxe avortul este unul dintre cele zece păcate stipulate în Decalog, deci în cele 10 porunci: „Să nu ucizi!”. Normele canonice sunt destul de dure cu cei care sunt implicați în astfel de fărădelegi, reglementând o perioadă de pocăință și de îndepărtare de la împărtășanie până la 10 ani, iar cei care săvârșesc repetat acest păcat nu sunt admiși la împărtășanie decât pe patul de moarte.

Fiecare are dreptul de a decide

Deși Biserica interzice acest act, avocatul Andrei Bivol ne spune că totuși din punct de vedere juridic avortul este un act legal în anumite situații impuse de standardele medicale. „Legislația națională permite avortul legal, efectuat până la termenul de 12 săptămâni. Această prevedere a apărut în legislația Uniunii Sovietice în anul 1955 și, cu mici modificări,  se păstrează până în prezent.”

De asemenea, fiecare are dreptul la propria decizie. Odată ce Legislația Republicii Moldova nu reglementează statutul juridic al fetusului întrucât acesta nu poate fi considerat un subiect de drept distinct. Viața fetusului, embrionului și zigotului este intim legată de viața femeii care îl poartă, și nu poate fi luată în vedere separat. Prin incriminarea provocării ilegale a avortului legea de fapt nu protejează fătul ci pe mama care îl poartă de urmările dăunătoare ale unui avort provocat contrar standardelor medicale și implicit legii.

Biserica, însă nu poate accepta omorul, pe care îl condamnă. Însă sunt cazuri speciale „decizia, însă, o ia omul, nu Biserica. De altfel, nu suntem în drept să dictăm, doar să sfătuim, să îndemnăm... Decizia aparține fiecărui suflet, fiecărei familii în parte”, a menționat părintele Octavian.

Drepturile și condițiile de realizare a avorturilor

Legea ocrotirii sănătății conferă femeilor din Moldova dreptul „să-și hotărască personal problema maternității” (Articolul 32.)  Iar Legea cu privire la ocrotirea sănătății reproductive și planificarea familială garantează neamestecul statului în „realizarea de către cetățeni a dreptului la luarea libera a deciziei referitoare la reproducere”. Însăși procedura de întrerupere a sarcinii este reglementată de Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii emis de Ministerul Sănătății. În conformitate cu acesta avortul poate fi efectuat:

  •  în orice instituție medicală abilitată, indiferent de viză de reședință;
  •  numai de medici specializați (în obstetrică-ginecologie);
  •  cu informarea obligatorie asupra metodelor, alternativelor și riscurilor avortului;
  •  prin metoda aleasă de femeie.

Avocatul Andrei Bivol a mai menționat că  acest regulament  prevede necesitatea exprimării consimțământului părinților în cazul tinerelor de până la 16 ani.

O viață nu trebuie să curme alte vieți

„Într-adevăr avortul este oarecum o crimă. Mare mii mirarea de ce satul apără drepturile omului, dar nu-i pedepsește pe cei care le încalcă. Fătul este și el o viață dar cine apără drepturile lui…?Omul are dreptul de a decide, dar nu de a omorî ”, a mai declarat preotul.

Potrivit avocatului Andrei Bivol chiar dacă, partenerul sau o altă persoană ar acuza femeia în judecată pentru că a făcut avort este puțin probabil ca judecata să-i de-a dreptate. „Desigur partenerul de viață al femeii poate să înainteze o astfel de acțiune în judecată, dar mă tem că o astfel de acțiune are șanse minime de câștig.”

Realitatea de azi

Chiar dacă despre avort se stipulează în mai multe acte naționale, dar și internaționale care au o pondere mai mare totuși, zilnic au loc o mulțime de avorturi săvârșite ilegal. Ca de obicei, prevederile și reglementările existente nu prea se realizează în practică. Societatea trebuie să se informeze, există o multitudine de metode fără a se ajunge la acest lucru, și aici excludem cazurile excepționale când avortul este într-adevăr o soluție pentru acel făt, care se dezvoltă cu anumite anomalii.

Avortul este o decizie ce aparține femeii. Ea trebuie să aibă o gândire temeinică atunci când trebuie să ia o astfel de decizie.

Sursa: Mamaplus.MD

Discuții