Gerber Nestle

Articole

3869

Conducerea grădinițelor, obligată să ofere alternative părinților pe durata vacanței

Autoritățile publice locale și conducerea grădinițelor vor fi obligate să asigure încadrarea copiilor în instituțiile apropiate sau să le ofere alternative părintelor pe durata sistării activității instituției în perioada vacanței, notează NOI.md.

Perioada de vacanţă se va stabili în urma consultării părinților.

Regulamentul-tip de organizare și funcționare a grădinițelor are drept scop stabilirea normelor pentru toate instituțiile de educație timpurie din Republica Moldova, î
n vederea desfășurării eficiente a procesului educațional.

Documentul prevede că instituţiile de educaţie timpurie funcţionează continuu, pe durata întregului an, cu o vacanță de 42 de zile calendaristice în perioada lunilor de vară (1 iunie-31 august), timp în care se realizează lucrări de igienizare, reparaţii curente și/sau capitale sau dezinsecţie, cu acordarea concediilor personalului instituției conform Codului Muncii.

Perioada de vacanţă se stabilește în urma consultării părinților/reprezentanților legali ai copiilor sau a Comitetului de Părinți, după caz, și se afişează de către conducerea instituției la loc vizibil cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii acesteia.

Elaborarea acestui regulament a fost necesară pentru a asigura siguranța copiilor, cît și pentru ca să fie respectate drepturile angajaților grădinițelor și creșelor. 

Potrivit unui comunicat de presă, emis de Ministerul Educației, în prezent, mai multe primării sistează activitatea grădinițelor de cîteva ori pe an, întrerupînd procesul educațional, ceea ce nu este nici în beneficiul copiilor, nici al părinților și nici al angajaților. Respectiv, documentul va reglementa corespunzător procesul dat.

Totodată, pe timp de vară, frecvența copiilor scade sub 50%, însă doar 1% dintre copii stau acasă pe motiv de boală.

Nu toate instituțiile de educație timpurie își vor sista concomitent activitatea, ci alternativ, pe parcursul lunilor iunie-august, pentru a le oferi părinților posibilitatea de a-și duce copilul la o altă grădiniță.

Menționăm că proiectul Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie a fost elaborat de către un grup de lucru abilitat.

Proiectul Regulamentului a fost consultat și avizat de către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, Centrul Național Anticorupție.

La începutul lunii martie curent Ministerul Educației a remis o scrisoare la adresa Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, precum și la adresa OLSDI, prin care solicită organizarea activităților de informare și consultare a părinților privind perspectiva sistării activității instituțiilor pentru 42 de zile în perioada vacanței de vară.

Ministerul Educației a răspuns și la sesizarea părinților, iar pe data de 22 martie 2017 reprezentanții Grupului Părinților Solidari au fost invitați la discuții pe marginea subiectului vacanței grădinițelor.

Sursa: NOI.md

Discuții